Chefredaktören försvarar sig mot attacken!

3
3874
Ingemar Ljungqvist, fd chefredaktör för 2000-Talets Vetenskap ny chefredaktör för AlmaNova

Årets sista nummer av 2000-Talets Vetenskap              kommer i brevlådorna idag måndag 12 december eller i morgon. Tidningen håller som vanligt hög klass, men hur ska det gå nästa år, då hela redaktionen på tre personer, har försvunnit därifrån? En – Bo Zackrisson – avgick frivilligt; Två sparkades, undertecknad och Anna Böhlmark, med full effekt vi nyårsafton.

I den nya tidningen står att läsa att den nya redaktionen (bestående av styrelsen – dvs inga journalister) nu söker efter folk som har lust att skicka in hemskrivet material till tidningen. Jag ifrågasätter starkt hur trovärdigt ett sådant material kan bli när en journalist inte granskat innehållet innan? Det kan tyckas lite som att låta en snickare låta en fixa rören i köket. Det kommer troligtvis märkas.

Följebrev
Med tidningen följde också ett följebrev – till de allra flesta.
Viktigast är dock att jag allra helst med AlmaNova vill fortsätta att beskriva de naturliga och andra vägar som till hälsa bär – men samtidigt inte underlåta att visa fram de som profiterar på människans sjukdomar. Påhoppen från de fem i styrelsen som skrivit under följebrevet stjäl dock en del tid och får inte stå oemotsagt.

Ordföranden koncentrerar makten
Angående styrelsemöten så är det ordföranden som sammankallar dessa. Jag har upprepade gånger uppmanat flera ordförande genom åren till detta. Sedan skriver man att jag drivit föreningen med ”monarkistisk järnhand”. Detta ska jämföras med dagens förhållande då nuvarande ordförande tillika är tf chefredaktör, firmatecknare, tf kassör, redigerare och sköter layout.
Precis samme person som i uppsägnings brevet till oss två , Anna och Ingemar, kryddar sin uppsägning med (tomma) hot som försök till bedrägeri respektive medhjälp till bedrägeri. Detta för att jag som kassör funnit det helt adekvat att ytterligare stötta filmen Silverbibeln med ytterligare 15000 kronor. Det blir ca tre kronor per medlem för en utomordentlig både viktig och sevärd dokumentär. Alla kan se den gratis på http://www.almanova.eu

Hälsoportalen almanova.eu
Det är precis den hälsoportal som jag själv finansierade genom att avstå från lönen för ett nummer genom att betala ut det till Torbjörn Sassersson och Anna Böhlmark. Huvuddelen av totalbeloppet 36 000 kronor betalades ut först då hemsidan låg ute. Till saken hör att två av Föreningens hemsidebyggare faktiskt var inbjudna att vara med i detta hemsidebygge. Frank Nilsson, kunde inte just då pga tidsproblem. David Tiger kom med en rad motfrågor. Men det var inte frågorna som behövdes. Det gällde att komma ut med svaren på hur en bra hemsida ser ut. Var och kan på http://www.almanova.eu själva kontrollera om den hemsidan är ett värdefullt tillskott på alternativhimlen.

Plagiat
Man använder sig i följebrevet ofta av ordet plagiat. Det var undertecknad som kom på tidningens namn 2000-Talets Vetenskap likadant vår slogan ”Tidningen som törs tala – när andra tiger”. Allt godkänt av tidningens andre grundare Bengt Larsson . Bo Zackrisson kortade sedan vår slogan genom att ta bort ordet ”törs”.

Medlemsregistret                                                                                                       Det var också jag som byggt upp vårt medlemsregister, och detta köpte jag användarrätten till för en symbolisk summa för 100 kronor, förutsatt att det används i samma syfte som Föreningen SARA alltid haft: Att sprida information om naturnära, holistiska vägar till hälsa. Vem är det som plagierar vem borde man istället undra sig.
Jag gjorde detta med medlemsregistret för att jag hyser en viss oro in för den framtida utvecklingen av 2000-Talets Vetenskap. Detta besannades faktiskt i nummer 5-16, där man går ut och annonserar efter nya skribenter i tidningen. 14 av tidningens cirka 28 textsidor är utförda av de avgående redaktörerna. Så då var det lätt att fylla ett helt nummer med läsvärt material. Men framtiden verkar svårare.
Vad säger de två andra i styrelsen?
Detta försöker man skyla över med raderna: ”Styrelse , chefredaktör och tidning står mer enade starka och målmedvetna än någonsin tidigare!” Då hör det till saken att trots Bengt Larssons avhopp från styrelsen så är vi två styrelseledamöter som knappast håller med.
Här är man till och med odemokratiska. Jag är tillsatt av medlemmarna på årsmötet som chefredaktör.

Vem har rätt till titeln chefredaktör?                                                                   Michael Zazzio är enbart tf chefredaktör sedan han medverkat till att jag berövats alla funktioner som chef. Titeln har jag kvar till nästa årsmöte, enligt föreningsdemokratin. Jag ställer mig uppenbart frågan hur han fortsättningsvis ska klara av detta, speciellt som han blir involverad i två stora rättegångar i februari mot Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan i förtalet av kolloidalt silver. Där önskar vi självfallet lycka till. Liksom vi önskar lycka till inför framtiden för 2000-Talets Vetenskap och den nya Hälsofrihet.

Ingemar Ljungqvist, en avsatt chefredaktör som vägrar ge upp

DELA
Föregående artikelIngemar Ljungqvists motion till Föreningen SARA
Nästa artikelNew documentary on colloidal silver: The Silver bible
Anna Böhlmark (född 1981) från Sollerön utanför Mora är journalist. Hon har en master i kommunikationsvetenskap och har bott 14 år i Italien. Anna talar flytande italienska, engelska och spanska och talar även kinesiska och franska. Anna har skrivit och fotat 7 år för tidningen 2000-Talets Vetenskap. Dessutom filmar och producerar hon dokumentärfilmer, nu senast filmen om kolloidalt silver som ligger på AlmaNova. Hon driver det egna medieföretaget Pelicana Pelicana.

3 KOMMENTARER

 1. Hej!
  Omtumlande nyheter, må jag säga!
  Har prenumererat några år nu på 2000-talets Vetenskap och alltid funnit den mycket läsvärd och intressant, så pass att jag varje gång den kommit i brevlådan fått en liten glädjekick av förväntan inför vad för intressanta artiklar som denna gång är att se fram emot.
  Tråkigt med denna schism och att den fått så dramatiska former!
  Läste en gång att en av de bästa styrelseformerna för ett land är en välvillig monarki och det kanske är så du Ingemar drivit tidningen? Med detta menar jag inget negativt men jag kan förstå att med den nye styrelseordföranden som också verkar vara en man med starka åsikter, så kan det naturligtvis skära sig.
  Som jag ser det så är det ju framför allt syftet med tidningen som är det viktigaste och som också gjort att jag själv fastnat för densamma. Det går inte att driva just någonting utan ett gott syfte och i just detta fall så ser jag tidningen som ett fyrbåk för de som upptäckt och utsatts för korruptionen inom sjukvården och läkemedelsindustrin och därmed är en motvikt till denna och ett hopp om en bättre fungerande sjukvård utan stela pekpinnar och dogmatisk styrning som oftast dessutom drivs av ett av läkemedelsverket legitimerat vinstbegär från läkemedelsbolagen.
  Med andra ord, så fyller tidningen en mycket viktig funktion och banar också väg för en bättre hälsa för de som är i nöd och behöver detta.
  Självklart så är det grundaren som man till största delen har att tacka för allt det goda som tidningen genom åren åstadkommit och att så här försöka ta ära och heder av denne tycker jag är att skända själva syfter med tidningen.
  Det liknar ”maktkamp på Falcon Crest” för de som känner till den amerikanska långkörare till serie!
  Jag vill tacka för alla bra artiklar genom åren och försäkra er, dig om att jag fortfarande med nöje kommer att följa er i denna nya publikation som fortfarande har samma själ/syfte som den ursprungliga tidningen!
  Bra gjort att av er att skaka av er denna störning och dessutom fortsätta föra syfter framåt genom 2000-talets Alma Nova!

  MVH
  Conny Lundberg

 2. Jag måste säga att jag känner mig en smula förvirrad. Vad är det som pågår egentligen. Jag har varit prenumerant på 2000-talets vetenskap ett par år säkert och känner mig nöjd med tidningen. Så för ett par veckor sedan kom Alma Nova i brevlådan och jag har betalat in 220 kronor för en årsprenumeration Igår 12 dec kom så 2000-talets vetenskap som kostar 260 kronor. Om jag nu har båda tidningarna får vi verkligen hoppas att de inte innehåller samma reportage. Man brukar tala om ”lekstuga” när man pratar om de politiska partierna men detta kommer inte långt efter. MVH Maj-Britt

 3. Jag har känt Ingemar sedan omkr. tjugo år och med Bo Zachrisson har jag haft kontakt sedan 2003. Som folkhälsovetare och rådgivare inom hälso- och handikappbistånd via internationella organisationer och Sida till Afrika, Asien och Latinamerika har jag fått en del inblickar och utblickar inom vårt ämne (på vilket jag använder termen komplementär, alternativ medicin, KAM). Under min tid på Enheten för kvinnors och barns hälsa (IMCH) vid Uppsala universitet, var jag också med att starta och driva en kurs benämnd global farmaci vid inst. för farmakognosi. Jag föreläser återkommande om ”Synen på hälsa i olika kulturer”.

  Revisorsuppgiften i föreningen SARA har jag försökt utföra efter bästa förmåga utan förutfattade meningar. Jag är sedan två år internrevisor i föreningen Emmaus Björkå, revisor i en odlarförening och föreningsmänniska sedan mitten av 60-talet.

  Revisorssuppleanten och jag har tagit del av kritiken mot Ljungqvist i styrelseprotokollen och lyssnat på revisorn Dennis Zachrisson och ordföranden Michael Zazzios förklaringar. Ävenså har undertecknad fått en detaljerad utläggning av den andre, tidigare redaktören Bo Zachrisson. Likväl kan vi inte finna att Ljungqvist gjort sig skyldig till något sådant misstag att det — satt i relation till hans insatser och bidrag till den sak föreningen och tidskriften står för — skulle rättfärdiga så drastiska beslut som styrelsen tagit.

  Anledningen till vårt upprop (att stödja Ingemar) var att vi som revisorer dels ska förhindra en felaktig användning av föreningens och tidskriftens medel och dels att medverka till dessas verksamhet och utveckling. Både till ordföranden och till Bo har jag erbjudit att försöka medla mellan Ingemar och dem. Medan Ingemar varit öppen till förslaget har såväl Michael som Bo avvisat det.

  Tills nu 2016-12-14 har det kommit in 638 JA från medlemmarna och ingen enda (0) NEJ. Av de fyra tveksamma rösterna har två senare sagt JA, en tagit tillbaka sitt JA och den fjärde undrat om man inte bör starta en ny förening. Vi kan inte dra någon annan slutsats av detta än att medlemmarnas övervägande flertal vill att Ljungqvist ska fortsätta sitt arbete med tidskriften och med föreningen.

LÄMNA ETT SVAR