GULDSpadar till Sanningens DÖDgrävare

4
2803
Ingemar Ljungqvist, artikelförfattaren bredvid sin spade

Den 7 och 8 april höll GRÄVande journalister sin årliga stora konferens i Uppsala på konserthuset. Två Guldspadar delades ut ut till DNs två påläggskalvar Mattias Carlsson och Mikael Delin. De fick dem för sina avslöjanden om vänskapskorruptionen inom Riksrevisionens högsta ledning. Två riksrevisorer , däribland Susanne Ackum avgick sedan de insett att de gjort formfel. Den tredje revisorn , vars hela DNs drev riktades mot var den budbärare som avslöjat verklig korruption inom det svenska systemet. Udden riktades mot Margareta Åberg , högsta chef inom Riksrevisionen. I fallet med Margareta lyckades de också att skjuta budbäraren . Margareta avled, på sin post, av sin cancer alldeles för tidigt i mars 2017. Vår fråga till Mattias Carlsson var: – Visste ni inte att två av riksrevisorerna mitt under er granskning också genomgick tung cancerbehandling med cytostatika ? – Jo, det visste vi.

Tog man någon som helst hänsyn till detta genom att omnämna det i reportagen? – Nej vi nämnde det nog inte i reportagen.

På frågan om vilken chef på DN som beordrat Mattias Carlsson och kollegan Mikael Delin att genomföra granskningen får vi inga svar av vare sig Mattias eller Mikael. Mikael är ännu mer återhållsam att kommentera Guldspade- utmärkelsen. – Jag besvarar inga andra frågor än de som rör terrorattacken på Drottninggatan. – Annat trams har jag inte tid med nu!

Vi har också i samband med GULDspade utmärkelsen frågat Björn von Sydow (s) , som är vice ordförande i KU Konstitutionsutskottet, det riksdagsorgan som i ett extraordinärt sammanträde hade extrainkallats för att ta sig an Riksrevisorerna, påkallat av DNs drev. Detta skedde den 5 augusti 2016. Björn von Sydow var faktiskt den mest tongivande politikern som utifrån rent personlig hänsyn såg till att KU tog ett snabbt beslut och då frikände Margareta Åberg. Detta betonade han i den efterföljande pressträffen. Han tog den personliga, mänskliga hänsyn, utifrån de cancersjukdomar Riksrevisorena bar på, som DN-reportrarna helt åsidosatt.

Men i efterhand så vill ändå Björn von Sydow ge DNs insats en eloge och gratulerar deras journalister till deras GULD spadar: -Det var insatser som satte spår! Vi meddelar också i samma frågestund att KUs möte också satt stora spår i vår egen tidnings, 2000-Talets Vetenskaps, verksamhet. Personligen för Ingemar Ljungqvist betydde det att han avsattes som chefredaktör, tillika sparkades Anna Böhlmark , som redaktör för hennes dramatiska filminslag från just den 5 augusti. 2000-Talets Vetenskap gjorde ett förtjänstfullt reportage från KU-förhöret.

Vidare en insiktsfull artikel i nr 4/2016, av 2000 Talets Vetenskap signerad Bo Zackrisson.

Föreningen SARA har efter detta datum varit utsatt för en fientlig attack. Där delar av styrelsen agerat självsvåldigt och i strid mot gällande stadgar. Försökt ändra stadgar vid styrelsemöten och genomfört andra skadliga handlingar. Allt i avsikt att beröva Ljungqvist hans livsverk.

Där vill dock inte Björn von Sydow kommentera även om han väl kommer ihåg frågestunden den 5 augusti med Ingemar Ljungqvists inlägg.

Vi borde alltså istället ha ställt den öppna frågan till Björn von Sydow om hans hovsamhet mot DN contra hans försiktighet gentemot 2000-Talets Vetenskap, mer beror på att ägargruppen bakom DN: Bonniers äger en större makt – än den som Riksdagen utövar och som han själv tillhör – och att han för sin egen politiska karriär hellre håller sig väl med den ekonomiska makten.

Det är ju precis samma hållning som både regeringen och Socialutskottet hade när de i de sina kryptiska svar på RRVs rapport nr 9 tog udden av den kritik som just rapporten riktade mot den faktiska pågående verkliga korruptionen mellan läkemedelsverk och läkemedelsindustri.

Ingemar och Rolf gräver med spadar

Men det fanns fler aktörer på banan. I TVs nyhetsprogram Aktuellt och Rapport lät man några andra auktoriteter kommentera DNs scoop. En av dessa var Inga-Britt Ahlenius, välrenommerad juridiskt sakkunnig med uppdrag inom FN. Hon uttryckte också sin bestörtning över de formfel som Riksrevisorerna var anklagade för. Men kände verkligen Ahlenius till den bakomliggande historien med RRV-rapporten? När vi diskuterar detta med Ahlenius blir svaret nej. Alltså hade inte Ahlenius bakgrunden klar för sig. Då är det förlåtligt att man anklagar myggen, men glömmer kamelen.

Till Dig som läsare. Uppenbart har Föreningen GRÄVande journalister, där Terje Carlsson, välkänd, läs gärna ökänd VoF-are, delat ut GULD spadar till de som döljer de stora problemen mer är än de avslöjar de verkliga sambanden.

Därför vänder vi oss till Dig som uppmärksam och kritisk läsare. Vilken roll spelar DN i detta drama? Är det för att gräva GULDspadegropar med halvsanningar som den okritiske svensken ska falla i? Och vilken roll spelar VoF i detta sammanhang? Att försvara den affärsmodell som Carnegie-Rockefeller skissade upp redan 1910 med hjälp av bröderna Flexner. för att göra de kroniskt sjuka människorna till en marknad för sin GULDkantade industri av läkemedel.

Riksrevisons rapport nr 9: http://www.riksrevisionen.se/sv/rapporter/Rapporter/EFF/2016/Sakra-och-effektiva-lakemedel–hur-hanterar-staten-lakemedelsindustrins-inflytande/

Bedömningen är Din. Låt inte DN domptera din världsbild!

 

Rolf Löfgren, fd hög tjänsteman Tullverket, Ingemar Ljungqvist. fd gymnasie-högstadielärare , chefredaktör AlmaNova.

Rolf Löfgren var den som tidigt uppmärksammade Ljungqvist på RRV:s rapport nr 9-2016 och kopplingen till DNs drev. Ljungqvist tog kopplingen på allvar i sina tryckalster.

4 KOMMENTARER

 1. Regeringen har besvarat Riksrevisionens rapport, Diarienummer: Skr. 2016/17:39.
  * Riksrevisionen rekommenderar regeringen att inte involvera Läkemedelsverket i sin innovationspolitik:

  Regeringen delar inte denna bedömning……..

  * Riksrevisionen rekommenderar regeringen att ge Läkemedelsverket tydligare incitament att inte prioritera ner de renodlat säkerhetsorienterade uppgifterna:

  Regeringen delar inte denna bedömning……..

  * Riksrevisionen rekommenderar regeringen att ge myndigheterna i uppdrag att samverka för en mer producentoberoende styrning med kunskap:

  Regeringens delar inte denna bedömning……..

  Riksrevisionen är svenska folkets organ att granska regering och myndigheter. Så att de gör sitt jobb på ett korrekt sätt.
  Riksrevisionen är det enda organ som granskar regeringen.

  Regeringen tar inte åt sig av den kritik som framförs, utan framhärdar i sin agenda. Det anstår inte regeringen att avfärda kritik från Riksrevisionen.

  Det är folkets röst som framförs genom Riksrevisionen.
  Regeringen lyssnar INTE.

LÄMNA ETT SVAR