Ingemar Ljungqvists motion till Föreningen SARA

0
2079

– Här är motionen som skulle kunna lösa upp hela den konflikt som rått inom Föreningen SARA sedan augusti 2016, menar Ingemar Ljungqvist en av grundarna av både Föreningen SARA och 2000-Talets Vetenskap för över 20 år sedan.

Ingemar lämnar in följande motion inför föreningens årsmöte den 25:e mars 2017 som kommer hållas i Göteborg.

Motion till Föreningen SARA/2000-Talets Vetenskap

Den interna striden i Föreningen SARA som förekommit under slutet av 2016 är förödande för hela alternativrörelsen sett ur ett alternativt och holistiskt perspektiv. Det är också tragiskt då den har äventyrat både Föreningens och dess tidning 2000-Talets Vetenskaps existens. Tidningen, som 2015 nådde ut till över 5000 betalande medlemmar och andra prenumeranter, var på väg att bli en kraft att räkna med i Sverige. Själv har jag, sett i backspegeln, också bidragit till den striden, speciellt genom en del snabba åtgärder i egenskap av kassör och chefredaktör, där rättvisan mellan de som på olika sätt bidragit till tidningens framtagande blev åsidosatt från min sida.

Denna motion skall därför ses ur två synvinklar. Både som ett sätt att återskapa förtroendet för själva tidningen, men också i dess ekonomiska del som ett sätt att reparera vissa orättvisor.

Jag föreslår därför årsmötet besluta:

ATT Tidskriften 2000-Talets Vetenskap i fortsättningen utges av den Enskilda Firman SARA-Medix som ägs av undertecknad och att äganderätten därmed övergår till SARA – Medix. Och där jag fortsatt agerar som chefredaktör. SARA – Medix ombesörjer och betalar också för allt tryck och distribution.

ATT Föreningen erhåller möjlighet att i varje nummer skriva egna medlemssidor max 3 sidor per nummer.

ATT Föreningen för detta utförda arbete betalar 200 kr per medlem – utav medlemsavgiften på 230 kr. Det betyder att Föreningen betalar 40 kr per utgåva/medlem och utgiven Tidning. Det betyder också att Föreningen per medlem har 30 kronor för att finansiera övrig verksamhet. Uppnås åter medlemsantalet på 5000 medlemmar skulle detta innebära att 150 000 kronor/ år finns för övrig verksamhet; hemsida, mötesverksamhet, styrelsens interna arbete etc. Dvs betydligt mycket mer än vad som förevarit.

ATT Tidskriften 2000-Talets AlmaNova , därmed slåss samman med 2000-Talets Vetenskap, vilket innebär att de som 2017 betalt för båda tidningarna får 2018 som tillgodohavande.

ATT ett framtida samarbete med NHF Sverige kan ske där rabatt kan erbjudas för de som vill ha båda tidningarna HälsoFrihet och 2000-Talets Vetenskap/AlmaNova, t.ex ett dubbelt medlemskap för 350 kr skulle vara en oerhört fin signal till alla undrande medlemmar att nu är striden över och att alla goda krafter åter kan bidra till en sjukvårdspolitik vars mål är hälsa.

Uppsala den 19 januari 2017

Ingemar Ljungqvist

DELA
Föregående artikelNytt nummer av AlmaNova papperstidning – ute nu!
Nästa artikelChefredaktören försvarar sig mot attacken!
Anna Böhlmark (född 1981) från Sollerön utanför Mora är journalist. Hon har en master i kommunikationsvetenskap och har bott 14 år i Italien. Anna talar flytande italienska, engelska och spanska och talar även kinesiska och franska. Anna har skrivit och fotat 7 år för tidningen 2000-Talets Vetenskap. Dessutom filmar och producerar hon dokumentärfilmer, nu senast filmen om kolloidalt silver som ligger på AlmaNova. Hon driver det egna medieföretaget Pelicana Pelicana.