Chefredaktören som vägrar ge upp

13
5487
ingo-flamingo
Ingemar Ljungqvist, chefredaktör AlmaNova papperstidning tillika grundare och fd chefredaktör för 2000-Talets Vetenskap i 20 år

På bara fem dagar har föreningen SARAs revisorer mottagit 500 email med föreningsmedlemmar som stödjer Ingemar Ljungqvists fortsatta medverkan i tidningen 2000-Talets Vetenskap. Det är en ganska stor siffra, speciellt om man jämför med de 5 styrelseledamöter som valt att sparka Ingemar ur den tidning han själv skapade för 20 år sedan!

Chefredaktör för AlmaNova papperstidning tillika förre detta chefredaktör för 2000-Talets Vetenskap har ordet. 

Visst gör det ont när knoppar brister! Så löd inledningsorden i förra numret av 2000-Talets Vetenskap. Det skulle göra ont.  En ny layout blev den slutliga finalen för min medverkan i 2000-Talets Vetenskap. En tidning som jag själv var med och grundade 1996 och sedan dess byggt upp med mycket slit, arbete och mycket passion.

Visst ska 2000-Talets Vetenskap beröra och det gjorde den verkligen. Till och med när vi ändrade utseendet – innehållsmässigt höll den ungefär samma klass. De som hörde av sig var ungefär lika många i båda läger. När vi på tidningen ringde upp ett slumpmässigt urval av 30 prenumeranter var över 90% positiva till det nya utseendet.

Men när styrelsemedlemmarna fick se tidningen i sin helhet så kunde man inte skilja på person och sak åt. Man fattade omedelbart beslut – en måndag, långt före någon medlem var tillfrågad, om att återgå till tidigare ansikte utåt.

VETO-rätten

Inför beslutet om att återgå till det gamla utseendet så utnyttjade undertecknad också sin vetorätt. I så gott som varje årsmötesprotokoll har tidningens grundare Bengt Larsson och Ingemar Ljungqvist rätt att säga nej till föreslagna förändringar som rör centrala frågor om själva tidningen. Detta för att främst förhindra att en grupp på ett årsmöte kuppar och försöker kapa tidningen till helt andra ändamål än de som varit brukliga.

Vetorätten har på 20 år aldrig behövt användas förrän nu. Styrelsen nonchalerade beslutet om veto och man tog inte heller upp i protokollet den reservation som jag gjorde både muntligen och skriftligen. Bengt Larsson den andre grundaren av tidningen hade redan avsagt sig sina styrelseuppdrag, då han anat ugglor i mossen långt tidigare.

Den 3 oktober

Så måndagen den 3 oktober var det dags för nästa styrelsemöte via Skype. Eftersom jag inte fått fason på min Skype-uppkoppling, försökte jag få medverka via telefon, men det gick inte för sig. Nu haglade besluten fram i rask takt. Men det hade också hänt något mer.

Bo Zackrisson hade också lämnat in sin avskedsansökan. Bosse som precis kom med som redaktör i slutet av 2005 och varit den drivande kraften bakom att tidningen vuxit från en medlemsskara på 2000 till rekordantalet 5000 förra året.

Under loppet av 8-9 år hade vi ett mycket fruktbart samarbete, där vi gav och tog inför utgivningen av varje nummer – men förbrödrades efter det tidningen lämnat tryckeriet. Punktligt och relativt korrekt.

 

revisorerna-001

Brevet skrivet av Föreningen SARAs revisorer Gabor Tiroler och Anders Lindvall som frigör Ingemar från styrelsens anklagelser.

I kulisserna fanns Bengt Larsson med som ansvarig utgivare, och såg till att vi inte skrev något som kunde kallas förtal, så att vi kunde stämmas. Utan att synas men väl göra nattliga korrekturläsningar var falkögat Siv Wernborg. Men så skapades en större redaktion allteftersom där Anna Böhlmarks nyskapande texter från när och fjärran bidrog till en spännande internationalisering.

Sommaren 2015 misstänkte Anna Bosse för att ha plageriat hennes artikel för att själv publicera den i sin egen tidning, LCHF. Ordföranden i föreningen SARA informerades omgående om detta och lovade ta upp saken med samtliga styrelsemedlemmar. Saken togs aldrig upp av styrelsen.

Däremot misstänker jag nu att konflikten inom redaktionen utnyttjades i redaktionen av styrelsen för att använda den emot mig.

Den 3 oktober blev jag avsatt som chefredaktör i första hand för nummer 5-2016.

Utgivare och chefredaktör sparkade

Föreningsstyrelsen beslutade också att Gun Östling och undertecknad är entledigade från sina uppdrag resten av året, Gun som ansvarig utgivare och jag som chefredaktör. Det är bara att tacka och buga för de insatser som Bengt Larsson och Gun Östling gjort genom åren för Föreningen och tidningen. Personerna uppräknade i den ordning de kom med alltsedan starten 1996.

Självkritik

Visst har jag, om man är självkritisk, varit snabb i mina manövrar för att hålla både kvalité och utgivningsplanerna i tid. Har jag kontaktat styrelsen har det varit vid speciella behov. Förresten har vi under de senaste 5 åren knappt haft ett enda styrelsemöte, utan nöjt oss med årsmötena, tills nu hösten 2016, då styrelsemötena haglar tätt.  Då och då har jag väl vänt mig om för att spana in övriga medarbetare i Föreningen som inte sprang lika fort, alldeles röda i ansiktet. Bra tänkte jag då är de med och försöker ta i för att hålla fart. Vad jag inte noterade var att rödfärgen hängde samman med ilska.

Men i mötet från den 3 oktober fanns flera märkvärdiga beslut. Man startar ett redaktionsråd på tre personer som ska avgöra vilka artiklar som ska komma in. Eftersom det plötsligt saknas någon som gör layout så skulle alla sysslor eventuellt läggas på en och samma person.

Nu blir en och samma person både tf chefredaktör, redigerare och ansvarig utgivare. Samma person är dessutom ordförande, kassör och firmatecknare i föreningen.

Föreningens styrelse backar upp för förtal. Sedan beslutar också styrelsen följande : ” Föreningen som juridisk person förbinder sig att fullt ut ersätta ansvarig utgivare för sådan eventuell ekonomisk skada som drabbar vederbörande i och med ett eventuellt åtal om grovt förtal enligt tryckfrihetsförordningen och/eller yttrandefrihetsgrundlagen.”
Men det var ju just därför som vi tidigare hade en ansvarig utgivare, som just nagelfor tidningen för att inget åtalbart skulle inträffa. Att rikta artiklar med sakligt innehåll som innebar skarp kritik det skulle vi göra – men förtal skulle det aldrig vara. Här verkar det som att Föreningen sätter en stor del av sin ekonomi på spel om man tillåter en oansvarig utgivare att skriva vedervärdigheter.

Myteriet i perspektiv

Men sett i ett perspektiv så är ju det hela inget märkvärdigt . Inom Föreningar, partier och företag blir det då och då grupper som tidigare känt sig undanskuffade som begår myteri och rensar ut det det bestående. Ibland genomförs det på det internationella politiska planet rena demoniseringskampanjerna.

En sådan riktades mot Libyens starke man Ghadaffi, med känt resultat. Diktatorn eliminerades, men vad blev det av hans livsverk: Den välmående staten Libyen. Ett land i sönderfall, utan tillstymmelse till den utlovade demokratin. Ett land utan kontroll varifrån mängder av flyktingar nu tar sig över till Europa.

Jag ser turbulensen inom Föreningen SARA och spelet kring tidskriften 2000-Talets Vetenskap mer som ett tidens tecken. Många goda kamrater i styrelsen drabbades av förvirringens budskap. Man letade en enda syndabock för en viss kräftgång under 2016. Antalet medlemmar hade minskat med några hundratal sedan rekordåret 2015. Då behövdes en syndabocksstrategi – och man fann den – i mig, som tillsammans med Bengt Larsson grundat tidningen för 20 år sedan.  Hade vi använt oss av ett buddhistiskt, orientaliskt synsätt så hade vi tolkat det som att onda krafter: demoner hemsökt någon– som sedan smittat andra. Alltså är det både ointressant och irrelevant att leta skuld och syndabockar.

I detta transformationens tidevarv kommer detta att upprepas på flera nivåer i vårt samhälle. Många barn kommer därför att kastas ut med badvattnet.
Men efter att ha sett filmen om ”Läkaren som vägrade ge upp” så blir det löftet till Erik Enby som väger tyngst: Så jag travesterar det hela med ”Chefredaktören som vägrade ge upp”, vilket jag faktiskt lovade i förmodligen det sista numret av 2000-Talets Vetenskap där jag medverkade som både chefredaktör och skribent. Och till och med det stod på det numrets allra sista sida.

Text: Ingemar Ljungqvist

13 KOMMENTARER

 1. – Ingemar, som du vet lever vi i nuet i ”den kanske mest extrema förändringens tidevarv” – och jag kan inte annat än se att Anna och Du – gör det allra bästa genom att starta upp en ny pappers tidning. Dock var det för mig personligen mycket intressant att få ta del av bakgrundshistorien till varför du avslutade engagemanget beträffande ditt unika livsverk. Jag vet att du, liksom Anna, brinner för att diskutera och föra ut nydanande sammanhang rörande synen på läkande med mera, eller kanske det är bättre att prata om ett ”återupprättande av människans egna unika läkekraft” – eller hur? – Jag känner redan att ni definitivt kommer att lyckas med er så påtagligt välbehövliga ansats, och därför önskar jag er bägge två – ETT GENUINT OCH STORT LYCKA TILL! Många Förhoppningsfulla och Varma Hälsningar! / Ingrid

 2. Tack för det Ingemar!
  Du vet att jag är prenumerant sedan länge. Jag är lite missnöjd med din förklaring. Fick egentligen inget grepp om vad som hänt. När jag kollade SARAS hemsida fanns där ingen förteckning över styrelsen. Och när jag försökte ladda ner årsredovisningar var länkarna brutna. Tråkigt! Jag skulle vara intresserad av med konkret information om vad som egentligen hänt.
  Aapo

 3. Ingemar, det är en svår process att gå igenom att bryta upp gamla relationer. Jag har sett sådana processer på många olika sätt de senare åren.
  Vi är mitt i en revolution, och siktsträckan är kort, allt verkar vara kaos.

  Samtidigt skapas nya horisonter och möjligheter, så det finns plats för positiv utveckling.

  En tänkare uttryckte att konsten är att inte döma vad som är gott och ont. Att inte dela på dessa begrepp, utan se företeelsen för vad den är. För allting innehåller båda sidor, ljust och mörkt.

  Att acceptera vad som händer, skapar möjligheter att forma en positiv utveckling, allt enligt Eckhart Tolle.
  Rolf

 4. För att kunna ta ställning vill jag höra motpartens berättelse om vad som hänt. Var hittar jag den? Saknar också information ang styrelsemedlemmar i SARA.
  Förstår att det känns tungt och att detta är ditt livsverk. Du har gjort mycket bra saker. Men har du möjligen blivit ”för mycket”? = auktoritär?

  • Motparten? dvs majoriteten av styrelsen finner du på http://www.2000tv.se och deras facebooksdel längst ner t.v.
   Styrelsemedlemmar i SARA borde återfinnas på deras hemsida, men jag tror årsmötesprotokollen med dessa uppgifter är , åtminstone tillfälligt borttagna alltså : Michael Zazzio, ordf och tf kassör, Linda Karlström, Österbotten Finland, v-ord. Davif Thiger , Malmö, Frank Nilsson, Björna, Carina Pettersson, Älvkarleby och Siv Wernbirg, Göteborg + undertecknad, fd kassör, Erik Enby ”hedersledamot”
   Auktoritär ? Jag är nog densamme, men uppenbart är jag ibland alltför snabb i handlingarna. Det får andra bedöma. Skon klämmer nog på ett helt annat plan. Om du uppger efternamn och mailadress så jag vet vem du är kan jag skicka den längre förklaringen. Jag anser det viktigt att de medlemmar som bryr sig och värnar om fortsatt tidningsutgivning får tillgång till så mycket underlag som möjligt.

   Men det viktigaste för mig nu är att de frågor vi tar upp i tidningen oavsett AlmaNova eler 2000-Talets Vetenskap är alldeles för viktiga för at vi ska offra tid och energi på interna bråk.

 5. Hej Ingemar!
  Jag vill väldigt gärna få den längre förklaringen, men jag vill inte lägga in min mailadress här offentligt. Hur kan jag komma i kontakt med dig? För mig är det oerhört viktigt att arbetet kan fortsätta med att lyfta fram viktig information och som större krafter försöker dölja, jag vill kunna förstå vad som hänt och sen ta ett beslut om jag i fortsättningen istället ska prenumerera på Almanova. Mvh Rita

 6. Tack för det fantastiska och hoppingivande arbete ni, Anna och du, gör. Ibland skiftar formerna och jag välkomnar den nya tidningen Alma Nova å det varmaste. Har redan prenumererat på den.
  Jag upplever att det ni lyfter fram är enormt viktigt och en av de ytterst få som vågar stå upp och nämna saker vid deras rätta namn oavsett om stora bolag blir störda.
  Stort varmt tack igen för allt ni gör, skriver, organiserar seminarier (cancerseminariet var otroligt bra och lärorikt t ex) och keep up the good work! 🙂

LÄMNA ETT SVAR