Prenumerera på AlmaNovas pappersupplaga

2000-Talets Almanova 2016 nr 1Du kan bli prenumerant på AlmaNovas pappersutgåva genom att sätta in 220 kr för att få en helårs-prenumeration omfattande 5 nummer. En prenumeration omfattar samtliga fyra nummer för år 2017 plus nummer 1 – 2018.

Varje nummer har 28 sidor.

Lämna dina kontaktuppgifter.

Sätt in 220 kr på Plusgiro 81 63 14-9.

Välkommen som prenumerant!