Om portalen

Anna Böhlmark, pressfoto
Anna Böhlmark, pressfoto

De stora ekonomiska aktörerna har inom flera områden strävat mot ett monopol – inte minst inom medicinen. Dvs Vetenskap-Kunskap-Forskning-yrkeslegitimering ska vara underordnade industrins krav på att göra vinster på sjuka människor.

AlmaNova öppnar upp för den kunskap som är erfarenhetsbaserad och ger verkliga alternativ att återvända till hälsa, baserad på naturliga substanser, sunda kostval, manuella terapier, men som också tar tillvara den idag växande kunskapen hur man med specifika frekvenser, rytmer kan återställa eller stärka kroppens inneboende självläkande krafter.

AlmaNova erbjuder ett alternativ som skolmedicinen stängt dörren för naturlig hälsa. Portalen öppnar också för teorier, diskussioner i kommentarsfälten och debatt om det som är angränsande till HÄLSA; Vår OMVÄRLD och Vår MILJÖ: och ger här förslag till lösningar i våra framtidsfrågor.

I Portalen får det också förekomma inlägg om samhällets maktstruktur och de medel som nuvarande maktstrukturer använder sig av – men som har en koppling till hälsa – exempelvis MATPRODUKTION – baserad på GMO.

AlmaNova ska vara inkluderande. Den som vill stödja den att bli ett organisatoriskt nav för Sverige, Norden, ja, hela Europa får göra det genom att bibringa sin kunskap eller genom att sprida denna kunskap.