Anna Böhlmark från Sollerön. Har en master från Florens universitet i kommunikations- vetenskap.
Utlandskorrespondent mellan 2009-2016. Bildade AlmaNova 2016. Talar flytande italienska, engelska, spanska och god franska & kinesiska. Filmar & producerar
dokumentärfilmer.
Chefredaktör för AlmaNova.

“Det har aldrig varit mer nödvändigt att göra Medvetna val”

Aldrig förr har vi människor utsatts för så mycket påtryckningar utifrån, både från media och myndigheter. Det är svårt att stå emot pressen, grupptrycket och det narrativ som spelas upp inför våra ögon.
Det krävs mod att stå i sin sanning. Det krävs självinsikt för att lyssna till den inre rösten. Att lyssna till alternativen, för att sedan själv bilda sig en uppfattning, är vad som kännetecknar en individ som lyssnar inåt.
Men utan tillgång till flera olika källor, står vi oftast ensamma inför de svåra valen i livet. Källor som drivs av nyfikenhet, öppenhet, sanning och som inte bävar för att skriva det som ingen annan tidskrift vågar eller får skriva.

2022 var ett sorgligt år för yttrandefriheten. Det blev än mer tydligt hur media styrdes av kommersiella intressen, som dominerade narrativet.
Sverige införde en ny lag som ytterligare begränsar yttrandefriheten.
Den tidskrift som grundades av Ingemar Ljungqvist 1995, 2000-Talets Vetenskap, gav ut sin sista tidning i tryckt format.
I slutet av året lämnade även Ingemar jordelivet.

Hans livsverk fortsätter att leva genom hans dotter Anna Böhlmark, medgrundare till tidskriften AlmaNova.

Och AlmaNova inte bara överlever under en turbulent tid. Vi förnyar oss dessutom!
Vi lanserar denna nya fräscha hemsida i modernare format, där våra läsare får tillgång till alla tidigare utgåvor i digitalt format. Via hemsidan kan man dessutom läsa våra E-böcker samt se över 50 videos som publicerats genom åren.

Det har aldrig varit viktigare än nu att sprida kunskap som leder till Medvetenhet inför de Naturliga hälsosamma valen. Vi är omgivna från flera håll av påtryckningar, från intressesfärer som vill påverka oss. Många av dessa agendor är kommersiella och har inget gediget intresse att främja folkhälsan. Snarare är det oftast tvärtom.

På AlmaNova har vi ingen agenda att sprida något som inte är genuint, trovärdigt, äkta och som främjar individens hälsa och kreativitet.

Vi tror på människans inneboende självläkningskraft och medvetenhet om att hon själv kan påverka och forma sin egen livsstil. Ibland kan några goda råd eller lite stöttning längs med vägen, vara det som vänder energin till det bättre.

Fortsätt stödja AlmaNova – en fri, medvetandehöjande, unik tidskrift – som granskar myndigheter, företag och andra agendor och hjälper människan att göra Medvetna Naturliga val för Hälsan!

Anna Böhlmark, Chefredaktör för AlmaNova