Fram till idag har kommentarsfälten på olika bloggar, hemsidor etc bildat ett universitets där kunskapen vuxit hos mängder med besökare. Men nu finner vi det vara dags att istället för att debattera och kommentera verkligen gå på djupet och inhämta verklig kunskap.
T.ex kan bilda griper med 2-6 personer som t.ex hårdbevakar vissa myndigheter och deras
brister.
Att undersöka t.ex.
Whiplashkommissionen
Läkemedelsverket
Livsmedelsverket
Socialstyrelsen
Läkemedlsindustrin

Enskilda människor är välkomna att skicka in sina tips och sina egna artiklar för granskning till Portalen.