NUMMER 1 för året är ett TEMANUMMER om läkeörter. Tre välkända örtmedicinare presenteras, en advokat som försvarar en läkeört finns med, vi bjuder på ett reportage om den indiska örtmedicinen – ayurvedans – tillämpning i Sverige, samt så tipsar vi om vilka svenska läkeörter var och en själv kan plocka, bereda och använda för att främja sitt eget immunförsvar.

Här följer åtta av de tio spännande artiklar som detta TEMAnummer innehåller:

LISA KOCK –

FRÅN FOTOMODELL TILL SCHAMAN

Lisa Kock är örtmedicinaren som undervisar i att tillverka tinkturer av medicinalväxter, helande oljor och blomsterdroppar och brinner för att lära människor att börja betrakta växter som en sann resurs, både för fysisk hälsa och som energimedicin. Hon står samtidigt med fötterna i olika kontinenter; en fot i hemmet på Ingarö, och en annan fot i Costa Rica där hon hämtar sin urkraft. AlmaNova har träffat svenskan som arbetar med sin egen läromästare, den internationellt välkände Alberto Villoldo.

ALBERTO VILLOLDO-

ANDENS MEDICIN

I boken Andens medicin får läsaren göra en resa genom samma läkningsprocess Alberto Villoldo själv genomgått. Hans egen kropp var som ”en karta över de djungler och bergslandskap där han själv arbetat som antropolog och där han dragit på sig de dödliga kryp som bosatt sig i hans inre”. Det är en fascinerande och upplysande strapats där vi får följa Alberto längs hans väg från schamanska ritualer och avgiftningsprocesser via fasta till en inre stärkande resa för att befria sig från skadliga övertygelser för att till sist bli ett med Anden.

AYURVEDA –

FRÅN UTBRÄNDHET TILL KLINIK

Både Anette och Stina hade vanliga arbeten men de klarade inte det stressiga tempot utan kände sig hela tiden utbrända och tömda på energi.

Idag har de båda kvinnorna – som gjort en liknande resa – sammanstrålat och storsatsar nu på ett nyöppnat ayurvediskt center i Sverige.

HÄLSODYNAN –

METODER FÖR OPTIMAL BALANS

Att arbeta som terapeut kan ofta innebära ett enormt detektivarbete – att lägga pussel för att förstå sambanden och koppla ihop de olika symtomen och mätresultaten för att förstå den bakomliggande orsaken till sjukdom. Ett sådant uppdrag har Anica Norman, Naturläkare SNLF, som arbetar vid sin klinik Hälsodynan, strax utanför Karlstad.

METABOL OHÄLSA –

DEN VERKLIGA PANDEMIN

Den brittiske läkaren Aseem Malhotra vänder i boken Bättre immunförsvar på 21 dagar på perspektivet – och istället för att koncentrera sig på de åtgärder som kan stoppa coronaviruset, riktar han sökarljuset på virusets värdar, människorna. Vad kan vi göra för att själva bli mer motståndskraftiga och vilka är det egentligen som dött i Covid-19?

SARGON DE BASSO –

TILL MITT FÖRSVAR

DE BASSO är advokaten som lyckades med att få polisen att upphäva de beslag de gjort av cbd-olja hos flera svenska fakrikörer. Tack vare bland annat den debatt som då De Basso engagerade sig i och hans turer i rättssalen så vann han i de två första instanserna: Tingsrätt och Hovrätt.

Nu kommer De Basso ut med boken “Till mitt försvar”. Han berättar i en intervju med AlmaNova om framgångarna med boken och dessutom vad den nya domen från Högsta domstolen egentligen innebär för cbd-oljans framtid i Sverige.

DET GRÖNA APOTEKET

Marie-Louise Eklöf hämtar sina mediciner i naturen: “Runt oss finns ett helt grönt apotek bara man tar på sig sina gröna glasögon”.

I Gröna apoteket beskriver den mycket erfarne örtterapeuten de fyrtio vanligaste svenska medicinalväxterna. Hos många som bläddrat i boken har den väckt en längtan att få lära sig mer och många hör av sig till författarinnan med berättelser om hur de på olika sätt läkt ut sina åkommor. Vi listar några av de mest populära läkeörterna och beskriver dess effekter.

NY BOK AV ENBY

LÄKAREN SOM VÄGRADE…

AlmaNova recenserar boken “Läkaren som vägrade låta sig tystas”, skriven av Enby själv.

Enby, kanske sveriges mest omtalade cancerläkare, talar i boken ut om sina upptäckter under mikroskopets lins. Boken, som kom ut i mitten av Februari, är en uppföljare till Enbys tidigare publikation, den mycket omtalade “Blod, mod och envishet”.