Finns det något som på bara en enda behandling kan hjälpa mot anorexi, ångest, depression, alkoholberoende, rädsla för döden, PTSD och tvångstankar?
Ja, nya forskningsrön vid flera universitet – tyder på att psilocybin är framtidens antideppmedicin.

En av fyra lider av någon mental sjukdom eller psykiskt besvär. I världen lider en kvarts miljard människor av depression. Oro och ångest breder ut sig som en löpeld, framförallt i väst, där diagnoserna bara ökat i antal i takt med den explosionsartade ökningen av sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa.

Trots stort individuellt lidande och omfattande samhällskostnader förblir en stor andel av de drabbade otillräckligt återställda från sin depression. Upp till en tredjedel av patientgruppen blir varken hjälpt av läkemedel eller psykoterapi. En orsak till bristen på bra behandlingar är ofullständig kunskap om depressionssjukdomens biologiska underlag.

Men vi behöver inte hamna i en ny pandemi – denna gång i psykisk ohälsa. Lösningen kan vara enklare än att hamna i ett livslångt beroende av psykofarmaka.

Men hur är det möjligt att en svamp som växer i naturen skulle kunna rädda världen från en pandemi av depression? Om man får tro Michael Pollen, berömd amerikansk författare, har svampämnet psilocybin egenskaper som gör den överlägsen all annan psykiatrisk behandling, både i form av samtal och kemiska preparat.

För att läsa hela artikeln, bli prenumerant:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kan-fa-valdiga-insikter-och-positiva-beteendeforandringar