Sociala medier är en viktig del av unga människors liv, och så många som 9 av 10 ungdomar är aktiva på dina sociala nätverk dagligen. Hur roligt det än kan vara att skrolla runt på Snapchat och Instagram, så visar det sig att den eviga jakten på likes och kommentarer bidrar till sämre självkänsla, enligt en ny undersökning.

För nio av tio unga användare är sociala medier viktiga, och var tredje ungdom lägger mer än tre timmar per dag på dem. Enligt en enkät bland ungdomar mellan 12 och 16 år leder detta till ett sämre mående och minskad självkänsla. För många ger sociala medier en bild av att andra människor har roligare och mer spännande liv än en själv, vilket kan upplevas som knäckande för självkänslan. Värst är det för flickor, där 56 procent av de tillfrågade upplevde att sociala medier gav dem en känsla av att deras liv inte var roligt nog. Samma siffra för pojkar var 38 procent.

Även ens kroppsliga självbild påverkas av sociala medier. Nästan hälften av de tillfrågade upplevde sig inte vara tillräckligt vackra när de dagligen jämförde sig med andra personer i sina sociala nätverk.

Allt fler vill dra ned på användandet
Det finns en ökad trend i att vilja dra sig tillbaka från livet i sina sociala kanaler online. Många unga har en längtan efter att minska sitt surfande i de sociala apparna eller sluta helt och hållet, men det finns samtidigt en rädsla för vad andra ska tycka.

Numera finns det appar som kan hjälpa en med beroendet av sociala medier. Appen Space används för att belysa hur mycket tid man använder på i sina sociala kanaler och hur surfandet påverkar ens välmående. Syftet är att minska sitt användande genom att om-programmera hjärnan så att man över tid lägger bort sin telefon och istället fokuserar på andra saker som ökar ens välbefinnande.

Dubbel risk för depression
Att minska sitt beroende av sociala medier har flera hälsoeffekter. För det mentala välmåendet är det av yttersta vikt att dra ned på mobilanvändandet. Den som lägger mer än två timmar per dag på sociala medier löper dubbelt så stor risk att drabbas av depression. När du lägger mindre tid på att skrolla runt på exempelvis Instagram och Snapchat får du istället mer tid för exempelvis dagdrömmeri, som har en mycket välgörande effekt på hjärnan och utvecklar dess kreativa förmåga.

Även för sömnen är det viktigt att lägga ifrån sig mobiltelefonen. Många har för vana att skrolla igenom sina flöden i sängen innan man somnar, men flera studier har visat att skärmtittande har en mycket negativ effekt på sömnen.

Undersökningar visar även att sociala medier kan ha en skadlig effekt på ens kärleksrelationer och leda till svartsjuka. Att se upp- laddade bilder på sin partner och nya kontakter som man känner sig osäker på kan skapa obalans i förhållandet och negativa känslor.

Läs mer genom att bli prenumerant: