I filmen berättar både Anna och Leif om de förbättringar de upplevt av Linda Lundbergs behandlingar. Anna får ett förbättrat blodomlopp när Linda trycker på de rätta punkterna.

Leif berättar om hur han blev övergiven av sjukvården efter det att han fått en stroke. Linda Lundberg blev hans räddning.

Leifs reflektioner om skolmedicinen:

“Det är här dilemmat ligger i när man utgår från en standardbild, inte från individen. Det är ju individen det handlar om. Ingen standardindivid, utan just den individen”.

https://vimeo.com/184242051