Är vacciner ett medicinskt experiment?

Av Ingemar Ljungqvist

RNA-baserade vacciner ett okänt fält                                                                     

Dolores Cahill, är professor från Irland och tidigare expert inom EU. Ett uppdrag som hon  lämnade när hon såg att hennes kollegor där mer styrdes av farmaindustrin och politiska intressen än det naturvetenskapliga sanningssökandet. Nu är Dolores istället den ledande talespersonen för World Freedom Alliance som för övrigt bildades i Stockholm den 1 november 2020. Dolores Cahill synpunkter på de nya Coronavaccinerna som grundar sig på att man ska injicera mRNA från virusen istället för avdödade eller försvagade hela virus är mycket kraftfulla. Det är främst Moderna och Pfizer som kommit fram till den helt nya metodiken för att göra vaccin. Detta måste enligt Cahill tolkas som ett helt nytt innovativt experiment, där man utsätter de som tar vaccinet som blott och bart  experimentdjur. Cahills farhågor är stora att om och när de som blir vaccinerade med dessa vacciner blir infekterade av samma virus eller ett snarliknande att de får en mycket allvarlig immunreaktion som skulle kunna leda till döden.

Macchiariniskandalen redan  överträffad                                                                   
Det är remarkabelt hur kort det historiska minnet är hos både myndigheter, politiker och fulmedia. Det har bara gått fem år sedan Macchiarinis experimentlusta med plaststrupar avslutades vid Karolinska. Det var ett helt oprövat experiment, där man hoppat över föregående djurförsök. Som tur var slog de anlitade kirurgerna med Grinnemo i spetsen snabbt larm så att det kunde stanna vid cirka fem avlidna i Sverige. I Florens hade hans experimentlusta tidigare lett till klart större dödssiffror.

Nu verkar man upprepa experimenten med Pfizers och Modernas experimentvacciner. Dolores Cahill har redan slagit larm och många andra oberoende forskare och läkare har gjort detsamma. Men här visar fulmedia sitt verkligt fula ansikte genom att istället förlöjliga de läkare som varnat (Expressen den 14 januari 2020). Resultaten föreligger redan i skrivande stund. Från Norge rapporteras några dagar efter Expressens artikel om 23 avlidna åldringar som fått vaccinet. Macchiarinis dödsiffror är redan överträffade.

Deras agenda: Vaccinet är räddningen                                                                    
Där befinner vi oss i nuläget. Som tidigare beskrivits har läkemedelsindustrin ett sådant fast grepp om såväl regeringspolitiken som myndigheter som media, där Bonniers genom sin dominans är tongivande att man verkligen ensidigt driver på med vaccinet som den enda räddningen! Det är deras agenda. Annat förhåller det sig faktiskt på den afrikanska kontinenten där flera av länderna faktiskt helt avvisar tanken på att skaffa vaccin. Detta försöker våra Public Service media förmedla som att det är främst av ekonomiska orsaker som gör att de inte har råd med ett vaccin.

Av Ingemar Ljungqvist, författare till boken Aids-Tabu

Läs liknande artiklar genom att bli prenumerant:

LÄR AV HISTORIEN! Artikelförfattaren medverkade i slutet av 90-talet i Mitt Nytt på svensk television. Se inlägget med honom i videon.

Video med Jakob Segal, tyske forskaren som säger att han har belägg för att HIV-viruset var skapat i laboratorium: