Vaccinen lyfts fram som ljuset i tunneln, som räddaren i nöden. Vaccinationskampanjer pågår nu världen över, och de första som ska vaccineras är de äldre på ålderdomshemmen. Samma individer som inte har en egen stark röst för att våga säga nej.

Man blir fundersam över det nya coronavaccinets effektivitet och verkningar när även Anders Tegnell, sveriges smittskyddsexpert, är oklar över vad målet med vaccineringen är. Till TT sa Anders Tegnell den 4 januari i år:

”Vi har inte fått klart för oss vad man egentligen har för mål med att vaccinera personalen. Det är viktigt att ha klart för sig vad vaccinet kan och inte kan göra. Tex är det oklart om vaccin skyddar personalen från att sprida smittan”.

När jag hör vad statsepidemiolog Anders Tegnell säger kommer jag att tänka på när den svenske prisbelönte filmregissören Roy Andersson fick i uppdrag av socialstyrelsen att göra en informationsfilm om HIV/Aids. I rutan ser man förståndshandikappade som får vacciner insprutade i sin arm av ett forskarteam. Roy Andersson säger i filmen:          ”Otaliga försök gjordes på så kallade cellkulturer i laboratorier. Försök på levande människor var riskabelt. Få erbjöd sig. Man fick använda dem som inte kunde säga nej”.

en scen ur filmen Någonting har hänt, av Roy Andersson

Trettiofem år senare ser vi hur ett obeprövat coronavaccin nu sprutas in i gamla människor på ålderdomshemmen. Just samma kategori människor vars röster inte kan göra sig hörda. Dessa gamla individer som blint förlitar sig på myndigheter, litar på läkarna och som ofta är för svaga, brister i förstånd, eller för oinsatta för att kunna ta ett välgrundat beslut för sin egen hälsa.

Oroväckande signaler kommer in ifrån olika delar av världen, där coronavaccineringarna redan nu satts igång. Kan Anders Tegnells oro grundar sig i att framställningen av coronavaccinet gått alldeles för snabbt? Praxis för framställning för ett godkänt vaccin är mellan 5-7 år. Coronavaccinet har tagit mindre än ett år att framställa.

  • I slutet av december 2020, dog en äldre man på ett äldreboende i Kalmars kommun. Mannen dog av hjärtstopp dagen efter vaccineringen av Pfizers/Biontechs coronavaccin. Sammanlagt har fyra svenskar dött strax efter vaccinering.
  • Läkemedelsverket har fått inrapporterade biverkningar. Det finns ett fall av anafylaxi, alltså en allvarlig allergisk reaktion. Och det finns också ett fall av akut ansiktsförlamning. Båda två är kända och allvarliga biverkningar
  • Den 28 december i Israel dog en äldre man av en hjärtattack efter att ha tagit Pfizers coronavaccin
  • Den 30 december 2020, vaccinerades en kvinnlig 41-årig anställd vid en sjukvårdsinrättning i Portugal. Två dagar senare hittades hon död i hemmet.
  • Sex veckor efter vaccineringen dog en läkare, 56 år gammal i Florida, USA efter att ha tagit Pfizers vaccin och utvecklat en autoimmun sjukdom.

I takt med att fler biverkningar inrapporteras växer nu misstron mot coronavaccinet världen över. EU tecknade redan i höstas ett avtal om att köpa 300 miljoner doser av ett coronavaccin som innehåller en substans som även fanns i Pandremix-vaccinet mot svininfluensan och som bara i Sverige orsakade hundratals fall av narkolepsi hos barn och unga.

Det finns dock två olika typer av coronavacciner som används i väst, de amerikanska och de europeiska varianterna. Det amerikanska coronavaccinet som framställts i all hast av Moderna innehåller nanopartiklar av ett ämne som aldrig varit godkänt i vacciner tidigare, nämligen polyethylene glycol (PEG). Samma ämne har funnits i läkemedel och har då uppvisat kunna orsaka livshotande symtom som andnöd, ökat blodtryck, acceleration av hjärtslagen etc. Åtta personer som fått Modernas vaccin i USA uppvisade starka allergiska reaktioner.

Medan vaccinationskampanjen nu pågår världen över, och kommer accelereras i Sverige under februari månad, visar en ny opinionsmätning att många människor i världen är skeptiska till att spruta in medlet i kroppen. I Frankrike är det bara fyra av tio tillfrågade som vill bli vaccinerade mot covid-19. I Ryssland och Sydafrika är man också skeptiska till coronavaccinet. Bara 43 respektive 53 procent av de tillfrågade är positiva till att låta ett vaccin injiceras i kroppen. I en Sifoundersökning i november uppgav 52 procent av svenskarna att de är oroliga för att coronavaccinen inte kommer att vara fria från allvarliga biverkningar.

Myndigheter världen över står inför en “mycket stark skepticism” från sin egen befolkning. Kanske är detta en sund skepticism och ett förhållningssätt var och en bör anamma? Något som borde råda även på svenska ålderdomshem.

Av Anna Böhlmark

Läs mer genom att bli prenumerant på AlmaNova:

Källor: https://www.msn.com/sv-se/nyheter/utrikes/misstro-hotar-v%c3%a4rldens-vaccinationskampanjer/ar-BB1ckGmd?ocid=mailsignout&fbclid=IwAR1Gj–1WC_VXb5O26jzl0i68QbHTCPAb82dL0KKFqSd10pkdwsXPfQzNBo

https://almanova.eu/roy-andersson-om-virus-uppkomst/

https://www.sciencemag.org/news/2020/12/suspicions-grow-nanoparticles-pfizer-s-covid-19-vaccine-trigger-rare-allergic-reactions?fbclid=IwAR3IVQAZvJwflItldrOx_6bN9XihWDw01Qq8Cqa6R7onQmQIbspaNccN0Ew

https://www.dagensvimmerby.se/nyheter/e/81958/person-i-lanet-dog-dagen-efter-vaccinering/?fbclid=IwAR2YrvWxuabSQtm85_RSjpbyPUn_nn0ykT4ywD0NHlxplk8jrEUR1e8RDqY#.X-y3hc0QO5p.facebook

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/detta-vet-vi-om-covid-vaccin

https://news.ru/en/near-east/elderly-man-dies-in-israel-after-receiving-pfizer-covid-vaccine/?fbclid=IwAR1KRDuKkO8APDpcxXdOBBi7jfrOywMpxFNmLEawf6A4vXr8QXBUR-RjaRk

https://www.msn.com/sv-se/nyheter/vetenskap/l%C3%A4kemedelsverket-utreder-misst%C3%A4nkta-biverkningar-av-vaccin-mot-covid-19/ar-BB1cI6O1?ocid=msedgntp&fbclid=IwAR2r1e68OCa_l51FznCKCCV6rWZZuCrCY6rpkhT7jQXHsoAikSCkh3goqFU