Under coronapandemin har de ohållbara systemen synliggjorts alltmer. Gemene man märker det genom produkter som försvunnit från hyllor eller varor som blir svåra att få tag i. De som går lite djupare under ytan börjar förstå den verkliga innebörden av att ha ett välfungerande immunförsvar, vikten av ekologisk mat, naturliga läkemedel, motion osv.

Det finns tre stora områden där vi människor rör oss inom och som har en stor påverkan på vår miljö. Till dessa räknas:

  • Energiproduktionen
  • Matproduktionen
  • Läkedemelsproduktionen

Monopolen som finns inom dessa tre sfärer har byggts upp och verkat i minst hundra år nu, trots att forskare världen över är överens om att samtliga system har visat sig vara ohållbara. Några exempel på det är:

  • Vi fraktar fossila bränslen från andra sidan världsklotet som förgiftar vår natur och ökar klimatutsläppen och växthusgaserna.
  • Vi producerar industriellt framställd mat (även ur GMO) som forslas från alla världens hörn för att nå våra livsmedelsbutiker. Enbart boskapsproduktionen står för 14,5 % av de globala utsläppen av växthusgaser.
  • Använda läkemedel spolas (även via urin) ner i avlopp, förorenar våra vattendrag som försuras och leder till oerhörda konsekvenser på djurlivet och haven.

De svenska initiativen som startats för att motverka de ohållbara systemen är en viktig motvikt i dagens samhälle. De visar på att det inte bara är pengar som styr i samhället utan finns viljan till förändring, kan en annan verklighet bli möjlig.

  • Forskningsrådet Formas har nyligen finansierat (med 48 miljoner) uppbyggnaden av ett nytt forskningscentrum som ska kunna svara på frågan: Hur kan Sverige ta fram växt-baserade proteiner med hälsofördelar som blir kundens första-handsval?                                                                                                                Om vi rör oss bort från en alltför hög köttkonsumtion innebär det en stor minskning av växthusgaserna.
  • Det svenska initiativet Energifabriken har sedan starten 2006 satsat stort på att vi ska gå ifrån vårt beroende av fossila bränslen och ersätta dessa med biodiesel. Alma Nova har träffat grundaren bakom företaget, Eric Jacobsson, som idag har en miljardomsättning. Det visar på att den inhemska produktionen av rapsolja varit framgångsrik. Detta medborgarinitiativ är en långsiktig lösning som bidrar till en bättre miljö samt i förlängningen till en möjlig omställning bort från fossila bränslen.
  • Vid Lunds universitet har man genomfört en studie som pekar på att växten hampa (cannabis sativa) skulle kunna ersätta köttkonsumtionen. Den har ett stort proteininnehåll och man tittar nu på hur man ska kunna framställa hampabiffar med tuggmotstånd.

Att lösa problematiken med överkonsumtion av kemiska läkemedel är inte en lätt sak. Där krävs att medvetenheten hos den svenska befolkningen höjs. Kanske kan man i flera fall välja att ta naturliga preparat som inte leder till försurning av naturen? Att exempelvis välja bort fluor i tandkrämen är ett sätt, då fluorföreningar visat sig vara skadliga för vattendragen.

Av Anna Böhlmark, Chefredaktör för Alma Nova

Mer om giftiga fluorföreningar, hampaproteinet och Energifabriken finns att läsa genom att bli prenumerant:

Källa: Lunds Universtitet www.lu.se

Källa: https://tidningensyre.se/2020/26-november-2020/forskning-inom-vegansk-mat-far-mangmiljonbelopp/