I nr 3 – 2018 av AlmaNova hade jag skrivit artikeln Morgellon – en GMO?

I den artikeln föreslogs en hållbar och logisk teori om vad Morgellons egentligen är.  Tidigare framkastade hypoteser saknade alla tillräckliga fakta.

För att förstå sjukdomens karaktär jämfördes den med Galna-Kosjukan.  Det skulle innebära att att de konstiga beständiga fibrer som först kryper och växer fram under yttersta hudlagret skulle kunna vara en mycket beständig bildning av proteiner precis som prionerna var det vid Galna-Kosjukan. Skillnaden är at vid Galna-Kosjukan hos nötboskap respektive Jacob-Kreutzfeldt sjukdom hos människor så är det nervceller som drabbas. Vid Morgellons är det celler i huden som blir drabbade. Detta gör att Morgellons inte är dödlig då hudcellerna nybildas i en takt som vida överstiger nervcellerna. Det finns då till och med också stora möjligheter både att lindra och också med tålamod till och med göra sig kvitt sjukdomen.

Epigenetik och fälten styr                                                                                       Lite förenklat brukar jag kalla det för att det växer ut fragment av naglar på långt fler ställen i kroppen än där detta skall ske, dvs vid de tjugo nagelbanden vi har. Där är fälten runt nagelbanden så epigenetiskt programmerade att de ska slå på tillverkningen av hårda fibrer. På övriga ställen i kroppen ska det inte vara någon produktion av inerta fibrer.

PCR-teststickorna en ny faktor                                                                                  Beskrivningen av fenomenet har sedan dess stått sig bra. Men det har i samband med Coronapandemin dykt upp ytterligare frågeställningar, detta då det finns vissa indikationer på att en del har konstaterat att vissa PCR-teststickor i sig innehåller liknande mycket resistenta fibrer. I vilket fall som helst verkar en del av dessa fibrer fastna där man stryker med dem.  Detta till skillnad från örontops där inga bomullsfibrer släpper till den vävnad man använder dem på.

Då skulle ju också frågan om Morgellons kan smitta – överföras bli aktuell.

Jämförelse med prioner                                                                                              Men först är det viktig med ett förtydligande. De klara kriterierna för såväl Galna Kosjukan som för Morgellon är att det sker en prionbildning dvs en oönskad annorlunda veckning av det bildade proteinet i fråga. Det vil säga att detta är själva sjukdomen.

Det finns en sjukdom – men flera orsaker

När det kommer till orsaker så var kanske den främsta orsaken till galna-kosjukan att korna fick äta nedmalna kadaver av både egna arten men också får. Detta har hållits fram som den största orsaken. Men det är ju viktigt att förstå att allt som skulle kunna påverka proteinveckningen skulle kunna bidra till sjukdomen. Exempelvis har en del föreslagit att en viss elektrisk påverkan på korna kunnat vara en sådan orsak. Och det är mycket möjligt eftersom det e-m fält som omger cellen har en direkt påverkan på själva proteinveckningen.  Detta gäller ju också för huvudhypotesen. Om kon har via födan fått i sig redan färdiga prioner så påverkar dessa, ungefär som kristallisationsgroddar, den fortsatta bildningen av proteiner. Den inerta prionen omger sig också med ett helt annat yttre fält som kan stimulera nybildningen att fortsätta med inerta prioner istället för det biologiskt aktiva proteinet som hade bildats annars. När det gäller Morgellon fann vi starka indicier på att GMO-föda skulle kunna vara en orsakande faktor. Den kvarstår. Men det skulle ju också parallellt med detta kunna finnas fler faktorer. Ett är ju att man helt enkelt får i sig dessa fibrer som då skulle kunna tjäna som utgångspunkt för en fortsatt tillväxt. Denna möjlighet skulle också kunna förklara att flera inom samma familj kan ha fått sjukdomen. Det vill säga att sjukdomen till en viss del kan smitta.

Ett behandlingsprotokoll finns och grafenoxid                                                           Efter att den artikeln publicerats i  Almanova så har ett trettiotal som insjuknat hört av sig. Främst för att få tillgång till de behandlingsprotokoll som tagits fram och sammanställts av Marie Winqvist. Men kanske bortemot hälften av dessa har förutom att de lidit av de otäcka fibrerna också iakttagit att de sett små svarta “djur” som ibland rör på sig. De kan ha funnit de små svarta kulorna när man kammat sig mot hårbotten eller funnit dem i slem från näsa och mun. Eller rent av sett dem på morgonen i sängkläderna. Eftersom det inte var det vi undersökte fäste vi inte någon större notis om dem. Men nu vet vi nästan säkert. Det borde vara grafen eller grafenoxid som är klumpade i små kulor. Men vi tror oss också veta var de kommer ifrån. Möjligheten att de kommit fram som utsöndringar från kroppen måste hållas öppen, men mer troligt är att dessa personer fått dem från nedfall efter det att det sprayats med Chemtrails på himlen. I ett fall styrks de av de som upptäckte dem när de satt på verandan och åt. Då snöade dessa partiklar ner på dem melan tallrikarna. Om grafenoxidens roll i experimentinjektionerna kan du finna mer uppgifter om i www.frihetsverige.se under fliken ”Nyheter”.

Luc Montagnier varnar för prioner i spikinjektionerna                                              Nobelpristagaren Luc Montagnier är förmodligen världen mest prisbelönta virolog. Dessutom kunnig och utrustad med det mod som krävs i dessa dagar. I juni varnade han mycket kraftfullt för de mycket allvarliga biverkningar han såg med injektionerna. Han gjorde också ett alldeles eget tillägg och det kom han fram till sedan han undersökt spikproteinernas genetiska avtryck. Han ansåg att de också var bärare av genetiskt material som kan ge upphov till prioner och i detta fallet är det inte felveckade proteiner som kommer ut i huden utan sådana som söker sig till nervceller, dvs precis desamma som vi känner från Galna Ko-sjukan.  Hela verkningsmekanismen bakom lägger han inte fast men han stödjer tanken på att spikproteinet också epigentiskt kan inducera dessa prioner, vilket är helt i linje med vad jag fört ut om Morgellons. På www.frihetsverige.se

Ljungqvist och Montagnier drar åt samma håll

Här skall också nämnas att artikelförfattaren själv sände till Luc Montagnier den pamflett som Föreningen SARA producerade 1991 och som hette New Directions in Aids Therapy. Den var flera år före sin tid men Montagnier kunde när vi möttes i Amsterdam 1992 konstatera att flera av de nya hypoteserna var mycket lovvärda. En såpass lovvärd att han själv tog upp den i sitt anförande. Dessutom tror jag att mitt mullvadsarbete hade stor betydelse för att Pasteurinstitutet med Francoise Barré-Sinoussi och Luc Montagnier slapp dela priset med Anthony Faucis mentor Robert Gallo. Det var nämligen jag som med benägen hjälp av både Michael Koch och Sven Britton såg till att John Crewdsons fantastiska journalistarbete hamnade under ögonen på Nobelpriskommitténs ledamöter. John Crewson hade i ett 14-sidigt särtryck i Chicago Tribune avslöjat hur amerikanarna försökte stjäla originaliteten i fransmännens upptäckt.

Socialstyrelsen vet ingenting                                                                                      Tillbaka till själva Morgellons så börjar vi nu se att den sjukdomen också kan ha en direkt relation till testandet av nya biovapen. Detta förklarar också varför man exempelvis på Socialstyrelsen säger att de saknar kunskap om den sjukdomen. Det kan ju bero på att det är militära hemligheter bakom och då kommer hemligstämpeln fram. Detta har ju flera av de patienter lagt märke till då de sökt läkare som också är hudspecialister. När de visat upp sina ärrade armar och ansikten på någon klinik så har de istället för att få adekvat medicinsk hjälp istället blivit mötta av misstro och ibland remitterade till psykiatrin, till och med i extrema fall med polishämtning.

Jag rekommenderar, om du fått Morgellons, att undvika vården. Gör du det riskerar du att hamna under psykiatrins flagg. Istället kan du ta kontakt med undertecknad för att få tillgång till ett behandlingsprotokoll, där det erbjuds många möjligheter men patientens eget tålamod och ansvar för en förbättring är de viktigaste faktorerna.

Till sist – se upp med alla biovapen som nu den globala eliten vill pådyvla oss! Ettdera i sprutform eller som nedfall från Chemtrails.

 

Av Ingemar Ljungqvist