Förebygg corona – med fiskleverolja

3
5653

Norge toppar listan över de länder som klarat sig bäst under coronapandemin. Till dags datum har bara 482 individer dött av covid-19 i vårt grannland. Man kan undra varför norrmännen klarat sig så lindrigt undan? Kan en bakomliggande faktor vara norrmännens intag av fiskleverolja?

Forskare vid Oslos universitetssjukhus genomför nu en klinisk studie för att undersöka effekterna av fiskleveroljans effektivitet vid förebyggande av coronainfektion.

I den redan genomförda Coronastudien upptäckte forskare att många deltagare som klarat sig bra mot coronaviruset hade tagit fiskleveroljan i förebyggande syfte. Därför bestämde man sig nu följa upp det och göra en studie som ska omfatta 70 000 norrmän.

I studien kommer deltagare delas upp i två grupper. I den ena gruppen får deltagarna fiskleverolja (med omega 3) medan den andra gruppen får en placebo-produkt (majsolja). För att studien ska bli kliniskt godkänd krävs att den genomgår en typisk dubbelblind studie vilket innebär att ingen i studien vet om den får fiskleveroljan eller majsoljan.

Fiskleverolja – det nya tillskottet i mångas husapotek?

– Jag hoppas många kommer se på den här studien som en av många insatser för att förebygga coronainfektioner. Resultaten kan komma att ge oss värdefulla insikter om hur vi kan förebygga att bli smittade av corona och andra virusinfektioner såsom säsongsinfluensa och förkylningar, säger forskaren och infektionsmedicinaren Arne Søraas vid Oslo universitetssjukhus.

Om fiskleverolja (tran på norska) verkligen kommer visa sig förebygga Covid-19 kommer det öppna upp för ett helt nytt synsätt med vilket man kan förebygga sjukdom på.

Av Anna Böhlmark

För mer tips om hur du kan förebygga coronainfektion, bli prenumerant på AlmaNova:

Källa:

https://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/forebygging-av-covid-19-med-tran

https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nyheter/kan-tran-forebygge-korona?fbclid=IwAR3DcbAF4fRgcaVZAVp8x40vyI5EuoGwryXzVT-i-zpngq2TwKDFgutFnDk

3 KOMMENTARER

  1. Mycket bra information. Och detta kan vara en stor delförklaring att i Norge har man bara haft 80 döda per miljon invånare medan Sverige har mer än 800 döda med Corona per miljon invånare. En optimal vitamin/mineralstatus är det viktigaste för ett fungerande immunsystem. Det är kunskap som svenska myndigheter saknar (eller man inte får ge uttryck för). Därför har man nu från regeringen gått ut med att dela ut forskningspengar på 50 miljoner kronor för att undersöka varför en stor del efter avslutad Coronainfektion ändå dras med kvardröjande fenomen , exempelvis nedsatt hjärtfunktion. Denna skulle kunna förklaras med just att det hos många är grava obalanser. Jag har kontakt med professor tillika läkare i Västsverige som skulle i ett pilotprojekt kunna ta sig an 10 patienter . Dvs med genomgången Corona men med stora kvarstående hälsoproblem och hos dessa första mäta upp oxidativ stress i vävnad/blod. Därefter sätta dessa på ett bredspektrum av mineraler/vitaminer för att utröna effekten. Per patient skulle kostnaden för belöpa sig på 9000 kronor. Ca hälften för undersökning, andra halvan på medicinering. Har du intresse kontakta mig på mail kwame.ingemar@hotmail.com. Uppge då telefonnummer så förmedlar jag detta vidare.

  2. @Maj-Britt: Ja i de norska kliniska försöken ska Möllers Tran användas. I det svenska pilotförsöket används ett bredspektrum med antioxidanter/mineraler. OBS Kostnaden på 9000 kr är vad det skulle kostat totalt, men görs undersökningen blir priset som patienten betalar bara ca 10 % av detta.

LÄMNA ETT SVAR