World Freedom Alliance, Sverige verkar för kunskap och hälsa – och att sanningen ska komma fram.

Nu var det dags igen i Stockholm att visa upp för svenskarna och inte minst för myndigheterna att vi mycket enklare kan hjälpa de som fått en influensa- eller Coronasmitta genom ett flertal olika metoder. En nedsläckning av hela samhället är helt absurd.

Måndagen den 30 november hade 90 stycken goda medmänniskor, inklusive sex poliser som gav manifestationen ett handfast skydd, samlats vid Årstabergs station. Man hade med sig en kartong full med vetenskapliga fakta framtagna av de bästa – och modigaste läkarna i Europa, de som organiserat sig i bland annat World Freedom Alliance, som visade att nu finns det tillräckligt med erfarenhet för att ge de allra flesta en adekvat och effektiv behandling, om man nu trots allt skulle drabbas av en smitta. En långt effektivare behandling än vad de som nu tillverkar vacciner kan erbjuda. Vaccinen ger långtifrån något fullgott skydd. Däremot kan de leda till allvarliga biverkningar.
Dokumentationen visade också att den testmetod, PCR, som nu används är ett på tok för trubbigt verktyg och svarar falskt positivt på mycket mer än en regelrätt Coronasmitta. Att man ändå använt dessa för en nedsläckning av hela samhällen är brottsligt. I Portugal och Belgien har man nu så ifrågasatt PCR-testerna att man inte längre kan fortsätt med en lockdown.
Lisa Engberg var en av de många som gick i demonstrationen. Hon är ung och vill åter placera Sverige som ett föredömesland för andra europeiska länder där vi bara haft en halv nedsläckning: “Vi demonstrerar också för att visa för andra människor vår solidaritet, som sitter inspärrade och där myndigheterna är mycket mer bryska än i Sverige”.
Men allt är inte bra här heller med de onda restriktioner som statsmakten tagit till: “När ljuset åter kommit att segra kan vi återgå till det normala, att kramas och umgås med de som vi älskar”.
Det stora syftet med demonstrationen var att överlämna ett budskap till regeringen med den stora förhoppningen att få till en diskussion om hur man kan öppna upp samhällena igen. Den vetenskapliga dokumentationen borgar för det.

Maneka Helleberg, som representerar World Freedom Alliance, framförde en resolution muntligt där det ytterst är viktig att vi försvarar våra grundlagsskyddade rättigheter.

Att en liten maktlysten elit försöker lura in oss som får i det teknokratiska slavsamhället är något som kanske alla inte reagerar på. Men när det uppdagades att bortemot en femtedel fick morfin för att de skulle kunna dö smärtfritt – utan att i många fall vare sig fråga den gamle eller hens anförvanter – då reagerar svensken. Och de svenskar som kanske reagerar starkast är de sanna patrioterna. Vid det efterföljande mötet efter överlämningen av dokumenten som är tillställda Stefan Löfven, Lena Hallengren och Anders Tegnell så fanns det de som representerade svensk militär och polis. Hos dem finns en mycket stark känsla att de är till för att försvara svenskens rätt till liv. De tillåter inte att man behandlar svenskar på det sättet.

Av Ingemar Ljungqvist

Läs mer om Coronapandemin och World Freedom Alliance genom att prenumerera på AlmaNova: