av Ingemar Ljungqvist

I Surahammar hade man klarat sig bra inom äldrevården under hela vintern och våren  2020. Man hade vidtagit nödvändiga smittskyddsåtgärder och man blev därför förskonade från svåra Coronainfektioner. 2021 hade emellertid  den ensidiga informationen och rädslan i propagandan slagit igenom. Man skulle så få genomföra vaccinationer. Så gott som alla som arbetade inom äldrevården liksom de boende ställde upp och tog Pfizers experimentvaccin som bygger på relativt oprövad mRNA teknik.

Katastrofen slog till                                                                                           
Då hände det. Bara en vecka efteråt skedde det som inte fick hända. Sista veckan i januari blev katastrofen ett faktum. Nästan 50 personer som tillhörde två vårdavdelningar insjuknade. 30 var personal och 14 var gamlingar. Nyheten slogs upp stort av Västmanlands Läns Tidning (VLT) genom journalisten Åza Forsman, som gjort ett mycket bra sanningssökande arbete genom intervjuer med bland annat Eva-Lena Odeling. Odeling är socialchef i Surahammars kommun och mycket bekymrad över hur hon ska fylla på med personal, när nu de flesta är sjukskrivna. (www.vaken.se/alla-vaccinerades-sedan-kom-coronautbrott/.  Man kunde dock snabbt slå fast att den första misstanken var fel. Vaccinerna innehöll inga coronavirus som kunde smitta de äldre.

Nytt Coronautbrott???                                                                                              
När vi själva undersökte noggrannare kunde vi också konstatera att de som insjuknat med kliniska tecken ända inte hade så värst farliga, livshotande symtom. Man hade bara tvingats överföra tre – fyra stycken för kvalificerad vård till sjukhuset i Västerås. Just detta förhållande att den nya smittan som slagit så hårt numerärt, men var relativt mycket lindrigare än vad man tidigare sett på andra äldreboenden, fick oss att tänka om. Det kanske inte alls stämde, det som rubrikmakaren på Vaken slagit fast: Ett coronautbrott som slog till efter vaccinationerna. Det skulle ju också helt enkelt kunna röra sig om ett helt annat smittämne.

Smittskyddsläkaren vill ha rätt diagnos                                                                      Att de 44 som blivit sjuka dock fått en infektion kunde man fastslå kliniskt men också med PCR-testning, men de senare vet vi ju testar positivt för mycket – inte bara Corona. Vi lät därför frågan gå vidare till smittskyddsläkaren Jan Smedjegård i Västerås. Han hade följt regelboken och för att få svar på våra frågor ovan sänt in två till tre prover till Folkhäsomyndigheten – FHM för en gensekvensering. Då bestämmer man direkt vilka baser som ingår smittämnets DNA och då kan man mot kända andra sekvenser relativt säkert bestämma vilket virus – smittämne som förekommer.

Surahammar versus Bergamo                                                                             
Eftersom vi på AlmaNova som nästintill enda publikation sökt en orsak till den enorma explosionen som skedde i norra Italien, Bergamo där Corona- epidemin fick sitt första starka fäste i Europa, så hade vi en extra erfarenhet med oss i bagaget. I just regionen Brescia/Bergamo uppvisades den värsta nedsmittningen och också de högsta dödstalen  i Europa under januari-mars 2020. Till och med före detta friska läkare och sjuksköterskor skulle dö. Detta kom inte att upprepas i så stor omfattning på andra platser i Europa. Alltså måste det tidiga Coronautbrottet i Italien ha en alldeles egen förklaring. Efter att ha förkastat flera hypoteser stannade vi för att invånarna i Bergamo hade vid den tidpunkten ett immunsystem som just då stod vidöppet när Coronan dök upp. Orsaken till detta var att 40 000 människor främst åldringar och den personal som stöttade dem erhållit gratis massvaccination mot den säsongens vanliga influensa. Bara veckorna efteråt dök Coronan upp. Just när man blir vaccinerad inriktar sig immunsystemet helt på att bilda ett antikroppsvar mot den artificiella (vaccinet ) komponenten. Då nedreglerar samtidigt immunsystemet sitt alarmsystem mot fler inkräktare. Hos de drabbade som precis fått influensavaccinet stod med andra ord immunsystemet helt vidöppet under de dagar immunsystemet skulle rikta in sig på att bygga upp ett immunologiskt minne mot influensa viruset  (Ref. Sambandet Coronavirus – vaccinationer. Anna Böhlmark AlmaNova nr 2 – 2020 sid 32 -34).

Erfarenhet från Bergamo kan tillämpas på Surahammar                                      
Därför ställer vi upp samma hypotes för att förklara det ovanliga uppdykandet av en plötslig lokal epidemi i Surahammar. Om man precis blivit vaccinerad mot ett specifikt virus och så dyker ett annat smittämne upp så är det bästa försvaret vi har, det egna immunsystemet, helt upptaget med att skaffa immunitet mot det första viruset, men står vidöppet mot andra patogener. Det var bara det att i Italien vaccinerades man mot  influensan och så dök Coronan upp. I Surahammar vaccinerades man mot Coronan och så dök något annat upp. Vi hinner inte avvakta Folkhäsomyndighetens svar på vår fråga vad gensekvenseringen ger för resultat. Förresten hämvisar de tillbaka till Västerås: “Vi får hänvisa till regionen när det gäller uppgifter om förekomst av virusvarianter i specifika regioner” i email från Anna Wetterqvist, pressekreterare vid FHM.

Liknande resultat från Irland /USA                                                                   
Surahammar skulle därmed kunna bli det fall som också bekräftar de fördjupade undersökningar man gjort i ett samarbete mellan Irland och USA. Där lät man i oktober 2020 med andra metoder gå vidare på 1500 positiva PCR-tester och fastslog att samtliga dessa berodde på att de tagits från personer med ettdera influensa A eller influensa B. (enligt professor Dolores Cahill, generalsekreterare för World Freedom Alliance)

Resultatet borde slå ner som en bomb                                                               
Sammantaget skulle ju dessa båda fynd ställa hela den upphaussade “andra vågen” under lupp. Det kanske inte alls rör sig om en andra våg av coronaepidemi utan det skulle kunna vara den nästintill regelbundna säsongsinfluensan som gjort sig gällande. Detta leder också till att en speciell abnormalitet skulle få en lika naturlig som logisk förklaring. När vi frågar Tomas Johansson på SCB i Örebro hur många gånger som man inte noterat en förhöjd dödlighet av en säsongsinfluensa de senaste trettio åren, så ser Johansson tydligt utifrån den statistik han sammanställer att det är bara vintern 2020-2021 som en sådan topp saknas. Denna vintern har allt klassificerats som ett utslag av Corona. I så fall skulle många experter, de som tillåts ställa upp i mainstreammedia, få göra om sina analyser och erkänna att de haft fel.

Har våra experter samma intellektuella spänst som Einstein?                                   
Nu vet vi ju att Einstein faktiskt var den som gillade att bli överbevisad. Då fick han ju möjligheten att ställa upp nya hypoteser. Vi hyser dock inte samma tilltro till de etablerade svenska “experterna”. Deras intellektuella spänst är inte lika med Einsteins och dessutom är ju dagens myt att alla positiva PCR-tester är liktydigt med Coronasmitta så fastbankat i deras tankebanor att man kan förmoda att de snarare står fast i myten. Dessutom är ju den myten en viktig del så att man kan upprätthålla en formidabel skrämseltaktik runt Coronan för att möjliggöra andra fortsatta steg i riktning mot ett teknokratiskt samhälle dominerat av en liten självutnämnd maktelit, som enbart ser sanningssökare , yttrandefrihet och demokrati som ett hinder för deras världsordning.

Av Ingemar Ljungqvist

Läs fler artiklar av denna kaliber genom att prenumerera på AlmaNova: