av Karl Arfors

Epigenetiken kommer att medföra att många tidigare sanningar ställs på huvudet. I motsats vad man förr trott, går det att påverka våra gener och DNA genom vad vi äter, hur vi tänker och vad vi känner. Förmågan att hantera stress är en annan påtaglig hälsofaktor.

Läkemedelsindustrin har bl.a sålt in statiner för att minska kolesterolet, vilket är totalt fel. Kolesterol behövs bl.a i hjärnan och för att reparera kroppen. (lyssna gärna på kolesterol på Karl Arfors hemsida: Verkligheten bakom kolesterolvärdena).

En studie i Östergötland visar också på Q10:s och selens betydelse för hälsan. Statiner blockerar även Q10 likaväl som kolesterol, vilket är skadligt för den perifera cirkulationen, och det medverkar till att skydda mitokondrierna (kroppens energispisar) – och hjärtat som arbetar hela tiden behöver allt Q10 man kan få fram för att skydda mitokondrie-metabolismen

Vi kan lägga till vad studien från Östergötland och Karolinska visade att på friska åldringar i 5-årsstudien (mellan 70 – 88 år) minskade mortaliteten med 55 % genom att ge 200 mg Q10 och 200ug Selen varje dag. Detta förbättrar hjärtats pumpförmåga och minskar alltså hjärtinsufficiensen – det trötta hjärtat.

Numbers needed to treat NNT, är ett nytt sätt att bedöma effekter av behandlingar. NNT för statiner och skydd för hjärtan måste man komma till över 320 behandlade för att rädda ett liv. Med denna behandling med Q10 och Selen var NNT så lågt som 15 för att rädda ett liv – alltså 20x bättre än statiner.