Trond blev frisk från bipolär sjukdom tack vare vitaminterapi

1
86428

taminterapiBipolär sjukdom är i många fall en mycket allvarlig sjukdom som drabbar många människor. Sjukdomen, som kan leda till tvångsinläggning på psykiatriska slutenvårdsenheter och till att familjer går sönder, drabbade normannen Trond Bolås. En utgång som kunde ha lett till självmord fick istället en mycket lycklig utgång. Ingen skolmedicin hjälpte Trond. Svaret var vitaminterapi.

När Trond Bolås började använda terapeutiska doser av vissa vitaminer, blev han frisk. Trots det starka motstånd han mött från omvärlden brinner han för att nå ut med sina egna erfarenheter till andra som har samma problem.

Trond har sökt mycket kunskap och hjälpen hittade han på internet. Han började sin behandling på eget initiativ hösten 2012. Terapin hjälpte både för hans bipolära sjukdom och tvångstankar, led- och hudproblem och återkommande huvudvärk. Efter sina erfarenheter har Trond startat bloggen  Vitaminterapi.info där han delar med sig om dem till andra.

Blev sjuk redan vid 13 års ålder

trond
Trond Bolås

När Trond sadlade om från skolmedicinsk behandling till vitaminterapi så ledde det till omfattande förändringar i hans eget liv. Det berodde på det stora motstånd hans omgivning bemötte honom med då han kastade sin psykofarmaka.

Trond:

“De första sjukdomssymtomen kom när jag var 13 år. Då upplevde jag först tvångsneuroser och tendenser till depression och en känsla av att vara socialt isolerad. Symtomen förvärrades när jag började läsa till ingenjör vid NTNU i Trondheim. Därefter drabbades jag av tvångstankar och blev ännu mer nedstämd i 20-årsåldern. Jag kunde ändå gå färdigt min utbildning och började jobba i oljebranschen, först på British Petroleum, sedan på SAGA/Hydro och sedan 2001 har jag jobbat för Statoil.”

Trond får en diagnos

Det var först när Trond var i 25-årsåldern som han uppsökte läkare för första gången. Han fick behandling och diagnosen tvångsneuros (OCD).

“Mitt problem har alltid varit att jag aldrig blir riktigt färdig med till exempel en text. Jag blir aldrig riktigt nöjd, tar lång tid för att kontrollera att allt stämmer. Ett annat konkret exempel är att när jag skulle tanka bilen tog det väldigt lång tid, eftersom jag måste kolla att allt var rätt och riktigt. Det var därför jag besökte en läkare och fick utskrivet ångestdämpande medicin i låg dos.”

Ungefär samtidigt började Trond gå på tunga psykofarmaka. Det var antidepressiva (SSRI), medicin mot hypomani och förhöjt stämningsläge. Snart tvingades Trond, då effekten minskade, övergå till andra mediciner som inte heller de hade särskilt god effekt. En av de mediciner han tog var Lamictal:

“Jag plågades av flera episoder med hypomani och det gjorde att jag till slut blev tvångsinlagd på sjukhus år 2007. Där blev jag tvångsmedicinerad mot min vilja.”

Börjar på ny behandling

Då Trond nu insett att de många biverkningar bara försämrade hans livskvalité kunde han inte längre fortsätta ta psykofarmaka.

“Jag blev glömsk, mitt språk blev fattigare. Jag tappade helt enkelt förtroendet för läkemedlen. Jag började leta på Internet och hittade information om vitamin B3 (niacin) och såg föredrag av Abram Hoffer, Andrew Saul och Linus Pauling. Jag upptäckte också att vi i Norge inte kunde få tag på samma kosttillskott, men jag letade efter de starkaste kosttillskotten jag kunde hitta. Jag märkte ganska snabbt att något viktigt hände i min kropp och i Kanada på hösten 2012 kunde jag köpa vitaminer i terapeutiska doser.”

De biverkningar Trond tidigare upplevt blev nu ett dåligt minne blott. Han började istället ta relativt höga doser B-vitamin och redan efter två veckor kunde han börja jobba igen.

“Jag fick ett tungt uppdrag i Kanada som projektledare. I Kanada köpte jag för första gången vitamintillskott i högre dos och började behandla mig med dem. Jag kände att den förbättring som jag redan hade uppnått, förstärktes ytterligare.”

EAbram Hoffers var den ortomolekylära läkare som Trond tog mest intryck från. Han provade sig sakta men säkert fram till att pröva en speciell mix av vitaminer.


Behandlingen bestod av ett dagligt intag av 3 gram vitamin C, 3 gram vitamin B3 (niacin) och 100 mg vitamin B-komplex. Dessutom lade han till 2000 IE (50 mikrogram) vitamin D3. Trond hade läst att vi nordbor ofta hade brist på D-vitamin, särskilt under vinterhalvåret.


Brist på Vitamin-B en fara

Brist på vitamin-B ligger paradoxalt nog i Tronds släkt. Tittar man på bakgrunden så blir det mindre paradoxalt. Hans föräldrar träffades nämligen på sjukhuset Modum Bad 1966 där de bägge var inlagda som psykiskt sjuka.

“Min storebror blev musiker. Han hade precis som jag stora problem med psyket. Nu har han också börjat med vitamintillskott och nått stora framgångar.”

Trond var själv patient på Modum Bads sjukhus år 2006. Under sin vistelse sa han till sjukhuspersonalen att de kunde betrakta honom som en ”reklamation”, eftersom hans föräldrar träffades där.

“Min mors farbror led av en variant av schizofreni, och min mors syster har varit på institution för sin schizofreni sedan 25-årsåldern. På grund av att min far blev mycket sjuk skilde sig mina föräldrar på 80-talet. Det var efter rekommendation från sjukvården, då min far var mycket deprimerad och drogs med väldiga humörsvängningar.”

Bråket börjar

Trond hade fungerat ganska bra i sitt arbete. Perioder av sjukskrivningar förekom men i det stora hela var det hanterbart. Då inträffade något som kom att förändra allt.


När Trond slutade att ta alla sina psykiatriska skolmediciner startade ett våldsamt bråk.


“Mina närmaste ville att jag skulle gå på litium resten av mitt liv. Några agerade. Jag är inte helt säker på detaljerna, men någon nära anhörig kontaktade min läkare, som kallade mig till samtal. Han var väldigt skeptisk till att jag hade börjat med vitaminer och utövade en stor press på mig att jag skulle gå tillbaka och börja äta mina gamla mediciner. Jag sa ja till det för att lugna min familj och läkaren.”

“Men här gick allt galet. Hittills hade jag haft en extremt positiv utveckling av vitaminerna, men när jag i februari åter började med Lamictal, blev jag snabbt dålig. Jag kunde inte sova, efter två veckor fick jag tydliga tecken på hypomani, irritabilitet, oro och en väldig kreativitet och energi. Så följde några månader med stora problem på jobbet och privat. I augusti 2013 måste jag läggas in på sjukhus. Där blev jag insatt på lititum igen och fick samma biverkningar som tidigare. Här rasade allt och jag ödelade alla mina relationer medan jag gick på litium.”

Trond vill att vitaminer ska bli tillgängliga i butikerna i Norge

Trond blev akut inlagd på Lier Mentalsjukhus i Drammen. I samma veva blev han av med familjen och huset plus att han fick körkortet indraget efter en vansinnesfärd i maniskt tillstånd.

“Tre gånger försökte jag rymma från sjukhuset och två gånger blev jag tillbakaförd av polis. Den tredje gången tog jag färjan till Köpenham och polisen utfärdade en efterlysning. I början av september skickade Statoil mig till Kanada. Jag var manisk och skickade flera otrevliga och sura mejl till min arbetsgivare.”

Återgår till vitaminterapi

Några månader senare hade Trond återgått till sin vitaminterapi. Snart var han frisk, fast han drabbades nu istället av den stora ensamheten. Dessutom började han nu istället får praktiska problem.

Tronds fackförening gav honom ett stort stöd när Statoil ville sparka honom från jobbet. De menade symtomen berodde på de mediciner han blev tvingad att ta. Än idag är konflikten med arbetsgivaren inte avslutad.

“Min fru var förvirrad och visste inte vad hon skulle tro. Hon trodde att jag skulle bli svårt sjuk när jag slutade med litium. Nu ser hon att jag är friskare än någonsin när jag tar mina vitaminer.”

På den andra sidan

Än idag försöker Trond förstå omgivningens reaktioner på hans livsval. Dessutom fortsätter han söka information för att förstå hur vitaminterapin kunde varit så verksamt för honom.

“I maj 2013 startade jag en blogg – vitaminterapi.info. Syftet var att sprida kunskap om den ortomolekylära medicinens möjligheter och berätta om vad den inneburit för mig. Jag prioriterade att få ut min berättelse, även om det betyder ”krig” och mycket motstånd. Nu när mitt liv börjar normaliseras och jag börjar återfinna harmonin i tillvaron, så vill jag inget hellre än att bidra till att upplysa människor om betydelsen av ortomolekylär medicin.”

Tronds mening med bloggen

“När jag började med vitamintillskotten, så märkte jag att min aptit förändrades. Jag drevs att äta nyttigare mat och hade inte längre något sug efter godis och choklad.”


Trond önskar att det blir lagligt i Norge att sälja vitamintillskott i stora doser. Dessutom arbetar han för att sprida kunskap om vikten av näringsrik mat


Trond menar att fler terapeuter borde utbilda sig om vitaminterapi så att kunskapen om den kan öka och fler människor får hjälp.

“Jag är övertygad om att konceptet ”psykiatriska diagnoser” kommer att ha utmönstrats inom loppet av de kommande 20 åren. Detsamma gäller konceptet ”psykiatriker”. Vårt moderna samhälle kan inte acceptera en så snäv kategorisering av människor, baserad på en liten grupp ”skollärdas” uppfattning om normalitet.”

“Jag har känt inpå bara kroppen och i hjärnan hur extremt effektiva vitamintillskott kan vara. De har gett mig ett nytt liv – på gott och ont.”

“När jag talar om vitaminer i kontrast till skolmediciner, ler folk. Jag tror att psykofarmaka alltid kommer att kunna spela en roll i behandlingen av psykiska sjukdomar, men dess betydelse bör kraftigt tonas ned. Det gäller särskilt för endogena, genetiska sjukdomar, där näringsterapi kommer att vara basen för behandlingen om 10–15 år.”

“Jag har fått en ny roll att spela. Jag vill använda mina erfarenheter från psykiatrin och min egen hantering av mina sjukdomar så gott jag kan. Det är mitt nya livsmål – att kunna använda mina kunskaper för att hjälpa andra!”.

Text: Anne Lene Johnsen, frilansjournalist, med hemsida: Hjernefabrikken.no |

Översättning: Anna Böhlmark

Relaterat

Tronds dagliga vitamindoser

Här redovisar Trond mera exakt vilka vitamindoser han tar varje dag:

“Jag tar dagliga tillskott av B-, C-, och D-vitamin. Jag gör det i enlighet med vad Abram Hoffer och Linus Pauling har föreslagit. Andrew Saul har specificerat och kvalitetssäkrat doserna tillsammans med nätverket av specialister och terapeuter i det internationella ortomolekylära nätverket.”

“Ortomolekylär medicin handlar om att tillföra kroppen de rätta (orto) molekylerna. Allt syftar till att kroppen ska kunna läka sig själv och hålla sig frisk. De doser av näringstillskott som jag redovisar nedan har fungerat för mig.”

“Jag brukar variera dosen av B3 med mellan 2 och 4 gram per dag lite grann beroende på hur jag känner mig”:

“På morgonen tar jag tillsammans med mat, 2 gram C-vitamin (askorbinsyra) + 1–2 gram vitamin B3 (nikotinsyra) + 100 mg vitamin B-komplex + 50 mikrogram vitamin D3.”

“På eftermiddagen tar jag tillsammans med mat, 2 gram C-vitamin (askorbinsyra) + 1–2 gram vitamin B3 (nikotinsyra). Priset för detta är cirka 300 norska kronor per
månad.”

1 KOMMENTAR

  1. Mycket intressant läsning. Åt också psykofarmaka dagligen under 20 års tid men för 1 år sedan så valde jag att sluta med det. Har gått bra och säkert mycket tack vare att jag samtidigt började kurera mig med en rad olika vitamindoser.

LÄMNA ETT SVAR