AlmaNovas journalist Anna Böhlmark reste i juni månad till San Diego, USA där hon tillsammans med Mikael Säflund deltog på världskonferensen “The Science of Consciousness”. De träffade flera av världens ledande forskare inom ämnena kvantfysik och medvetenhet.
Målet med resan var att samla in material inför den kommande filmen om kvantfysik som
hon skapar tillsammans med Mikael Säflund – förmedlare och inspiratör för applicerad kvantfysik.
Under en vecka som konferensen varade hade de många inspirerande och värdefulla
samtal.
Artikelserien inleds med Amit Goswami, som är professor i kvantfysik vid universitetet
i Oregon, USA.