Vandana Shiva, Indiens mest välkände miljöaktivist, menar att de miljöhot som hotar världen idag kan undvikas. Men hur?

Hon menar på att vi blivit itutade att tro på lögner ända sedan kolonialtiden som gjort att människor vänt sig mot varandra. Att vi skulle bo på ett jordklot som saknade kraft till förändring.

Vandana menar på att de katastrofscenarier som mänskligheten står inför är möjliga att undvika. Att vi har andra möjligheter. Det är dessa möjligheter som Vandana sprider genom de frön och budskap hon sprider världen över.

AlmaNova träffade Vandana i hennes hemstad i Indien. Läs hela artikeln här: