Boken Naturens hemlighet av Birgit Nyberg-Swenson består av tio kapitel som beskriver författarens forskning om det livsnödvändiga mineralet selen och dess olika funktioner i organismen.

Text: Bengt Larsson – Denna artikel har tidigare publicerats i 2000-Talets Vetenskap, nr 4 2011

Att hon började intressera sig för selen berodde på att hon drabbades av ”restless legs”, vilket gjorde att hon fick sömnbesvär och nästan aldrig kände sig ordentligt utvilad. Hon fick medicin för att höja dopaminhalten i hjärnan.

Birgit N-S misstänkte att grundorsaken var de kvicksilverångor hon andats in på sitt arbete i kemilaboratorium med dåligt fungerande dragskåp. Efter att ha avlagt civilingenjörsexamen vid Chalmers undervisade hon i fysikalisk och organisk kemi i över 30 år.

Kvicksilver ger upphov till fria radikaler som förhindrar bildningen av dopamin. En rotfylld tand som läckte kvicksilver ökade besvären och det är känt att kvicksilver via nervbanor kan nå hjärnan. Eftersom selen binder till kvicksilver började Birgit N-S att experimentera på sig själv med olika selenpreparat.

Hon kom fram till att både oorganiskt och organiskt selen var nödvändigt, exempelvis natriumselenit och selenometionin, gärna tillsammans med C-vitamin, för optimal effekt.

Genom ingående litteraturstudier kunde Birgit N-S konstatera att det finns ett klart samband mellan brist på selen och ett antal sjukdomar såsom Parkinson, Alzheimer, grå starr, benskörhet, astma, MS, cancer och AIDS. Seleninnehållande enzym har en nyckelroll vid cellandningen för utan dessa kan det inte alstras den energi som är nödvändigt för att uppehålla l i vet. Gemensam nämnare för många gifter är att de ger upphov till ökad mängd skadliga syreradikaler och denna giftverkan kan motverkas med selen.


Selenets förmåga att binda giftiga ämnen i kombination med dess låga halt även i fungerande celler gör oss mycket sårbara vid selenbrist.


Idrottsmän, med låga halter av selen i kroppen, kan vid ansträngning som medför såväl ökat syreupptag som ökad radikalbildning plötsligt ramla ihop i löparspåret och avlida.

Betydelsen av selen i många kemiska reaktioner redogörs det förtjänstfullt för i boken, bl.a. selenets betydelse vid exempelvis fotosyntesen, kemiska reaktioner på näthinnan, hormonbildning i sköldkörteln, livets uppkomst, cellgifters och antibiotikas verkningsmekanismer.

När Birgit N-S försökt redogöra för sina rön för läkare har hon som icke-medicinare blivit bemött med ointresse:

”Om det vore så enkelt att selenet för- klarar så mycket och är så betydelsefullt skulle väl någon ha kommit på det för länge sedan?”

“Ja, men någon måste vara först eller hur?”

Birgit Nyberg-Swenson har med sin bok visat att nedsatta selenfuntioner kan förklara helt olika ohälsoeffekter.

Text: Bengt Larsson

Nyberg-Swenson, Birgit
“Naturens Hemlighet”

ISBN 978-91-7465-030-3
Utgivningsår: 2010
Svenska, 335 sidor