Erik Enby – en nutida parallell till Semmelweis

1
6630

I mitten av februari kom HSANs domslut. Läkaren och forskaren Erik Enby berövades sin läkarlegitimation. Ärendet kommer att överklagas till Länsrätten. 2000-Talets Vetenskap betraktar beslutet som ett rättsövergrepp. Forskarsjälar som Erik Enby behövs!

Att vara pionjär inom den medicinskbiologiska sfären är inte lätt. Det fick Ignaz Semmelweis (1818–1865) erfara när han slog larm om att den höga dödligheten i barnsängsfeber kunde bero på att läkarna gick direkt från obduktionsborden in till förlossningssalen utan att ens tvätta händerna.

Semmelweis fick, när han införde vanlig hygien, ner dödstalen samtidigt som han ådrog sig kollegornas vrede och gick själv en för tidig död till mötes.

En annan nutida parallell är de australiska forskarna Barren Marshall och Robin Warren som i början på 1980-talet kartlade magsårsbakterien Helicobacter pylori.

Detta skedde samtidigt som Erik Enby i Göteborg började bekräfta Günther Enderleins (1872–1968) teser om att det fanns pleomorfa – föränderliga – bakterier i blodet hos dem med kroniska sjukdomar.

Alla dessa fick utstå sina kollegors hån i början. De hade också svårigheter att publicera sig. Australierna kunde så småningom övertyga forskningsvärlden att just magsår hade ett klart samband med bakterien ifråga.

Att veterinärmedicinen redan 1952 förstod att svinens Helicobacter gav magsår till grisar, visar med vilken långsamhet det humanmedicinska forskningsetablissemanget arbetar.

Marshall och Warren fick upprättelse med ett Nobelpris hösten 2005. Men när Erik Enby hävdar att han i mikroskopet kan se mikroorganismer – cellväggsfria pleomorfa bakterier – i blodet hos de flesta kroniker inklusive de med cancer och att de har ett klart samband med sjukdomen ifråga, då vägrar hans svenska kollegor att ens titta i hans mikroskop.

En viss upprättelse skulle emellertid Enby få då han 1994 vid den första Världskongressen om Cancer i Sydney – ja just det i Australien – uppmärksammades tillsammans med kollegor från både USA och Österrike för att de studerat cancermikroberna.

Det var Göran Mellbring, fd. cancerkirurg, numera chef vid Socialstyrelsens tillsynsenhet i Göteborg, som anmälde honom till HSAN. Domen föll i februari och Erik Enby fråntogs sin läkarlegitimation.

Den officiella orsaken var att Enby vid dialogen med patienterna kunde ge intrycket av att naturmediciner skulle kunna vara bättre för hälsan än skolmedicinens gifter och strålbehandlingar. Också att Enby i sin journalföring bland annat för återbesökspatienter ej fört in den diagnos de hade.

Kemiprofessor om Erik Enby Chalmersprofessorn i oorganisk kemi Lennart Sjölin säger så här:

“Självklart är det svepskäl när man tar legitimationen från Erik Enby på detta sätt. Jag har själv sett Eriks fynd i mikroskopet och det hade varit en enkel sak att upprepa hans arbete, men vad som förvånade mig mest var den medicinska professionens totala ointresse av detta.”

Från Los Angeles, USA, nås vi av dessa rader från läkarkollegan Alan Cantwell:

”Jag är inte överraskad av det medicinska etablissemangets försök att beröva Enby hans legitimation. Varje läkare som försöker att upplysa den medicinska professionen (och patienter) om att det finns mikrober hos dem som har cancer eller kroniska sjukdomar och behandlar dessa sjukdomar som infektioner löper risken att bli tillintetgjorda av dem som besitter den medicinska makten. Detta skedde med Wilhelm Reich, läkaren som uppvisade en genial forskning med cancerbakterier och som därmed kastades i fängelse av USAs myndigheter, där han också avled endast 59 år gammal. Alla hans böcker brändes av FDA i USA. Min mentor, läkaren Virginia Livingston, hånades av myndigheterna under hela sin karriär när hon försökte visa för den medicinska världen att cancer var en sjukdom med infektiöst ursprung.”

“Vi måste förstå att cancerkartellen är oerhört mäktig och står bakom en multimiljardindustri. Varje läkare som försöker utmana den industri som bygger på cellgifter och strålning behandlas på bryskaste sätt.”

“En läkare som förlorar sin legitimation förlorar allt. Man kan bara hoppas att något gott uppstår ur denna händelse och att strålkastarljuset riktas mot alla de cancerforskare som har blivit brutalt misshandlade under det förra seklet. Jag har skrivit om allt detta, och om Erik Enby, i mina böcker.”

“Jag hoppas att Erik Enby kan undkomma sina förföljares vrede i denna vetenskapliga häxjakt.”

Vår egen slutsats är att vi behöver sådana som Erik Enby, en forskare och kämpe som vågar följa sin övertygelse. Det är alltid svårt att vara pionjär och skaka om de etablerade synsätten. 

Text: Ingemar Ljungqvist

1 KOMMENTAR

  1. Enby var väl lite odiplomatisk? Han gav sig på att behandla männikor innan han fått sina iakttagelser och slultsatser godtagna, då är ansvarsnämndernas beslut ofrånkompliga. Det är lite olyckligt, eftersom fortsatt arbete i denna riktning nu är belastat, hur rätt han än må ha haft. Ocb hur är det med Otto Warburg, son gjorde liknande iakttagelser på 1930-talet och fick nobelpris men sedan blivit tillintengjord – på vilka grunder kunde jag inte fastställa.

LÄMNA ETT SVAR