Ingemar Ljungqvist och Rolf Löfgren gräver i sanningen kring de anmälningar som gjorts mot läkaren Annika Dahlqvist

Ingemar Ljungqvist, redaktör för tidskriften AlmaNova har tillsammans med Rolf Löfgren inlämnat en skriftlig anmälan av HSAN till Riksrevisionsverket.

I anmälan som skickades in den 3 juli står att läsa:

Anmälan av: Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN),
Björn Olsen, professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper för utredning av ev. koppling till medicinindustrin, direkt eller indirekt.

Riksrevisionens rapport 2016:9, Säkra och effektiva läkemedel – hur hanterar staten läkemedelsindustrins inflytande? visar att det finns allvarliga problem med distans mellan olika myndigheter och organisationer å ena sidan och industrin å den andra.
Regeringen har inte åtgärdat de synpunkter som framfördes. Beslut 2017-03-02

Artikel i Expressen 2020-03-21 ” Bluffläkare och hälsogurus tjänar pengar på corona”
framförs en lång rad falska påståenden, om hur olika aktörer inom hälsoområdet, ger råd för att hjälpa människor att hålla sig friska i dessa corona-tider. Genomgående förkastar skribenterna de olika råd som tas upp. Artikeln är ärekränkande och full av felaktigheter.
Artikeln har föranlett flera personer att anmäla dr Annika Dahlqvist, Njurunda, till IVO som sänt denna vidare till HSAN. Att dessa anmälningar, grundade på en artikel i Expressen, tas upp och behandlas är klart slöseri med allmänna medel. Misstanke finns att Expressen (Bonnierägt med intressen inom industrin) och myndigheterna går industrins ärenden.

De råd dr Annika Dahlqvist gav på förfrågan, är väl dokumenterade fakta och används regelmässigt utomlands. Läkare i USA har utformat behandlingsprotokoll MATH+ som räddar 98% av Covid-19 patienterna. https://covid19criticalcare.com/ Används inte i Sverige. Varför?
C-vitamin status hos patient är kritisk för att överleva vid covid-19. Vid behov kan patient få intravenöst C i hög dos, detta är välkänd behandling utomlands. Väl dokumenterat.
http://www.orthomolecular.org/resources/omns/v16n20.shtml
Från artikeln: ”Enligt professor Björn Olsen är hennes råd rent farliga.
– Ska hon ta livet av folk? Intravenöst C-vitamin är som att spruta syra in i blodet, det kan bli våldsamma skador.
Det finns inget stöd för att vare sig LCHF och kolloidalt silver hjälper mot coronaviruset.”
Prof Olsen, borde veta att iv-C är standard behandling vid sepsis utomlands, varför inte i Sverige?

Både näringsstatus (LCHF) och KS har dokumenterad god verkan vid infektion.
D-vitamin status hos patient är kritisk för att överleva vid covid-19. Vid koncentration av
25-OH-vitamin D3, i blod lägre än 32 ng/ml, är risken för död allvarligt höjd.
Mineralerna zink, magnesium, jod, är kritiska för att patient ska kunna läka ut covid-19.
Varför använder inte svensk sjukvård metoder och protokoll med dokumenterad god verkan, som används utomlands? Hur styr industrin svenska myndigheter och svensk sjukvård?
Vi kräver ATT Riksrevisionen och JO granskar detta fall utifrån den grundlagsskyddade rätt till yttrandefrihet visavi myndighetens uppträdande att utgående från pressartiklar ålägga legitimerad personal med tystnad med hot om indragen legitimation.

Anmälare:
Rolf Löfgren Ingemar Ljungqvist
lchf@notto.nu kwame.ingemar@hotmail.com
Beslut i riksdagen 2017-03-02

 

Läs mer genom att prenumerera på papperstidningen AlmaNova:

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/riksrevisionens-rapport-om-sakraoch-effektiva_H401SoU12