Parlamentsledamoten Sara Cunial höll den 14:e maj ett uppseendeväckande tal i det italienska parlamentet. Talet var både känsloladdat och Sara Cunials ton upprörd när hon spydde galla över hur den italienska premiärministern Conte har hanterat situationen i det europeiska land som hade de högsta dödstalen av COVID-19. Om det fria ordet verkligen existerar så är det i civilisationens vagga i Rom. Långt från det svenska politiskt korrekta epitetet, uttryckte Sara Cunial fritt sina åsikter kring Coronavirusets spridning, den globala agendan bakom samt Bill Gates agenda med vaccinationer.

AlmaNova valde att fritt ge ordet till Sara Cunial och här ser ni hennes tal direkt översatt till svenska (utvalda delar):

“Den yttersta makten kan aldrig komma ovanifrån, utan måste grunda sig på individer som känner sig beskyddade och som inte lämnar ifrån sig den egna friheten till en tredje part. Även om ni känner till denna princip fortsätter ni bedöva oss med en korrupt massmedia”

“Man dör inte enbart av viruset utan på grund av misären och fattigdomen. Och enligt regimerna kommer skulden alltid läggas på oss medborgare. De som kommer få betala det högsta priset är de framtida generationerna. Våra barn. De kommer få lov att bära handboja i skolan i utbyte mot en iPad. Allt detta för att mätta aptiten hos de kapitalistiska finansinstitutionerna”

“Kapitalismen när sig på intressekonflikter. Deras representant är WHO vars största finansiär är den välkände filantropen “världens räddare” – Bill Gates. Nu vet ju alla det. Redan 2018 proklamerade Gates sin förutsägelse om en pandemi som sedan simulerades under oktober 2019

“Under flera årtionden har man utvecklat planer för att avfolka världen och för att ha kontroll över den globala politiken. Man vill ha makten över matproduktionen, energiproduktionen samt teknologierna. Enligt Bill Gates egna ord kan vi genom dessa minska världsbefolkningen med 10-15%”

“På grund av hans vacciner har han lyckats sterilisera miljoner kvinnor i Afrika och massvaccineringar som gett upphov till 500 000 paralyserade barn i Indien. Och de vacciner han sprider via sina organisationer orsakar fler dödsfall än vad sjukdomen kan ge upphov till. På samma vis sprider han sina GMO:s till fattiga i tredje världen via Monsanto”

“Allt detta sker medan han projicerar ett vaccin som kan omprogrammera vårt immunsystem. Han har även planer på ett vaccineringspass som ska bli obligatoriskt. Förutom det förhandlar han med amerikanska multinationella företag som äger 5G installationer”

“Så här ser vi hur Deep State infiltrerats i en Italiensk Salsa”                                 
Sara Cunial nämner hur man via vacciner hos befolkningen ämnar skapa “en digital identitet

Sara Cunial berör till sist även hur mycket den Italienska staten lagt in av sin budget för att få fram ett vaccin mot coronaviruset. 120 miljoner Euro av statsbudgeten har man lagt på Gavi Alliance – en organisation skapad av Bill Gates i syfte att sprida vacciner.

Gates lämnade ledningen för Microsoft  den 13:e mars 2020 för att hänge sig åt hälsovård. Frågan är om en ingenjör och dataexpert är lämpad att syssla med hälsovård? Kan det vara så att man kan profitera mer på att sälja 7 miljarder doser vacciner än dataprogram som numera kan piratkopieras?

Bill Gates äger licenserna för de vaccin han producerar och hans uppenbara plan är att sälja dessa vacciner till miljarder människor.

Det är även allmänt känt att det är Bill Gates som är den största bidragsgivaren till WHO. Samma organisation som har pytsat ut sina rekommendationer till världens alla länder, och i mångt och mycket styrt och sett till att de flesta länder har satt sina innevånare i karantän.

WHO rekommenderar dessutom att alla odefinierbara dödsfall ska ges beteckningen COVID-19. Alltså tjänar WHO på att fler människor dör av just COVID-19. Många är vi som sett videos gjorda av doktorer som vittnar om att sjukhusen i USA tjänar 13 000 dollar per patient som har fått diagnosen COVID-19 (om patienten använt ventilator är siffran 39 000 dollar). Samma läkare är förbryllade och postar en video där de själva uttrycker sitt tvivel kring coronakrisen och alla frågor som den lämnar efter sig.

Vad är deras intresse då kan man fråga sig? Kan det vara så att ju fler registrerade dödsfall av COVID-19 desto mer pengar har Bill Gates lovat att punga in till organisationen? Ju mer makt han får över WHO desto mer påtryckningar kan han i sin tur göra för att få världens stater på att ge efter för WHO:s rekommendationer att massvaccinera sina befolkningar.

Sara Cunial avslutar sitt framträdande i det Italienska parla- 

Anna Böhlmark var bosatt i Italien 15 år och är utbildad vid italienskt universitet

mentet med orden: “Käre premiärminister Conte, nästa gång du får  ett telefonsamtal från filantropen Bill Gates – påminn honom om den Internationella brottmålsdomstolen som arbetar med brott mot mänskligheten. I annat fall vill vi bli informerade om hur vi ska definiera advokatvännen som tar order från en kriminell”

Av Anna Böhlmark, Chedredaktör för AlmaNova

Läs mer artiklar om Corona genom att bli prenumerant: