Hur man ansöker om tillstånd för att odla hampa

4
26999

Hur man odlar Hampa lagligt och småskaligt i Sverige inom ramen för gällande lagstiftning

hampa är en av EU godkänd produkt att odla

Tvärtemot vad många tror, så är det fullt möjligt att helt lagligt odla Hampa (Cannabis Sativa) i Sverige, bara man går rätt och riktigt tillväga.
D.v.s. det finns en viss procedur som man måste följa och vissa ramar som man måste hålla sig inom.

Om man odlar mindre än 0,1 ha så är det inte Jordbruksverket eller Länsstyrelsen som är ansvarig myndighet. När man odlar i sådan liten skala är det Läkemedelsverket som hanterar tillstånd. Du når Läkemedelsverkets växel på 018 17 46 00, de har öppet vardagar 8-16:30.

Så här gör man:
1) Kontakta Länsstyrelsen i det län som du bor i och be att få följande:
• Kundnummer hos Länsstyrelsen.
• SAM-ansökan. Alla måste skicka in sin SAM-ansökan via SAM-internet.
• Koppla en digital karta till SAM Internet genom att be om ett kundnummer. Det är inget man behöver begära särskilt för hampaodling. Man behöver bara ange var man ska odla, tex fastighetsbeteckning.

Kundnumret hos Länsstyrelsen behöver du för att kunna hänvisa Polis och andra myndigheter till rätt distans hos Länsstyrelsen i händelse av att de kontaktar dom, samt för din fortsatta kommunikation med Länsstyrelsen, där du alltid hänvisar till detta ditt kundnummer.
SAM-ansökningsblankett i pappersform behövs om du avser att odla på ett område som inte är jordbruksmark, d.v.s. hemma på din tomt. För att odla på befintlig jordbruksmark så kan man göra denna ansökan elektroniskt över internet. Men det går alltså inte om man
odlar utanför dessa. Karta / kartor behövs av nyssnämnda anledning, d.v.s. du måste
kunna visa på karta vart du avser att odla – på din tomt, eftersom de digitala kartorna endast täcker befintlig jordbruksmark.

2) När du har fått hem, fyllt i och skickat i SAM-ansökan digitalt så kommer du efter ett tag att få ett skriftligt svar, och det är ett avslag på din ansökan, detta med motiveringen att du inte odlar på befintlig jordbruksmark, och på ett område som är mindre än 4 hektar. Du är därmed INTE berättigad till EU-bidrag. MEN, i och med att din ansökan har behandlats enligt SAM-förfarandet så har du därmed full rätt att få
odla hampa, även om du alltså inte kommer att få något ekonomiskt stöd.
3) Nästa steg är att skaffa lagligt utsäde, d.v.s. frön av en hampasort som är laglig att odla enligt Jordbruksverket och EU. Vilka sorter som är lagliga att odla finns listade hos Jordbruksverket som ”Godkända hampasorter”. Sök på detta eller på enbart ”hampa” här:
http://www.jordbruksverket.se
4) En hampasort som är särskilt anpassad får vårt klimat är Finola, utvecklat it Finland och kan beställas här: http://www.finola.fi
De säljer dock inte mindre kvantiteter än 25 kg åt gången, vilket kostar 250 Euro (ca: 2500 kr) För att köpa mindre mängder lagligt utsäde av hampa så är det enklast att kontakta och bli medlem i det svenska hampanätverket, för att därigenom göra ett gemensamt inköp. Det Svenska Hampanätverket (ideell intresseförening för
industrihampans spridning i Sverige) kan kontaktas här: http://hampa.net
På varje säck med hampa så finns ett s.k. certifieringsmärke, och detta måste sedan skickas in till Länsstyrelsen, detta som bevis att man faktiskt har köpt ett lagligt utsäde av hampa.
5) Man bör (men måste inte) därefter även skriftligen meddela polisen där man bor att man har tillstånd från Länsstyrelsen och Jordbruksverket att man kommer att odla industrihampa där man bor, och hänvisar till detta kundnummer hos Länsstyrelsen. Syftet är att föregå alla eventuella besök av polisen, till följd av att misstänksamma grannar eller andra som fått nyss om din odling, ringer polisen och skvallrar.
Observera! Du kan förvänta dig att Länsstyrelsens kontrollanter kommer att besöka dig för att ta prov av den hampa som du odlar för att skicka på analys, så det är inte vidare lämpligt att även odla s.k. droghampa (hampa med hög THC-halt). Det skulle därtill även skada syftet med denna kampanj – att få så många som möjligt som kan och vill att börja
odla industrihampa på sin tomt.

mer info:

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/gardsstodochstodratter/markforodlingavhampa.4.4dfd5d3a1526082877ce8d7.html

för rätt frösorter se:

https://nya.jordbruksverket.se/stod/lantbruk-skogsbruk-och-tradgard/jordbruksmark/gardsstod-och-stodratter/gardsstod/odla-hampa?fbclid=IwAR3HyiBpmYIV4cujyjB_S09ttycHb6u6j-1V8oolwp8lUP3dYumWl3hDMx0#h-Godkandahampasorter2020

DELA
Föregående artikelCancer & Mikrober
Nästa artikelBoken Cancer och Mikrober
Anna Böhlmark (född 1981) från Sollerön utanför Mora är journalist. Hon har en master i kommunikationsvetenskap från Florens Universitet och har bott 14 år i Italien. Anna talar flytande italienska, engelska och spanska och talar även kinesiska och franska. Anna har arbetat 15 år som utlandskorrespondent. Dessutom filmar och producerar hon dokumentärfilmer, nu senast filmen om kolloidalt silver som ligger på AlmaNova.

4 KOMMENTARER

  1. Jag vill odla industrihampa som en del av min köksträdgård, det kommer bli under 0.1ha i det fallet, finns det exempel på folk som fått godkänt av läkemedelsverket till detta? Jag fick avslag på min SAM ansökan förra året pga att arealen va för liten men det stod ju bara att det va under 0.4ha inte 0.1, finns det något sätt att kontrollera om det är godkänt för odling ändå? Jag har mailat länsstyrelsen men bara fått svar att arealen är under 0.4 och att det inte går att få godkänt på ”villa tomt”.

    • Hej Tobias tack för din fråga! För sådana specifika frågor har inte AlmaNova den kompetens som krävs. VI hänvisar att ta kontakt med Liga Hampalöv som är hampabonde. Du når henne på 0760 83 95 32. Med vänlig hälsning /AlmaNova

  2. Man får inte odla industrihampa på villatomt, i drivhus eller inomhus. Du måste odla industrihampa på jordbruksmark i egenskap av jordbrukare, det kräver en rad olika tillstånd. Att försöka kringgå regler genom att höra av sig till Läkemedelsverket är en osanning. Läs mer här https://www.regeringen.se/48f9ba/contentassets/c4b6e80baf2748dfb4c244ef77090248/lakemedelsverket.pdf

    Det går att få tillstånd att odla på mindre areal än 4 ha som artikeln anger men du behöver ändå tillgång till jordbruksmark avsedd för odling. Således kan du inte odla hemma i din köksträdgård.

LÄMNA ETT SVAR