Goda nyheten ur Gates plan

1
6045

Redan i oktober 2019 arrangerade Bill Gates Foundation en stor världskonferens på temat “virus, vacciner och pandemier” som man kallade Event 201. Då hade man – bara två månader innan coronapandemin bröt ut i Wuhan Kina – simulerat att världen skulle drabbas av en enorm Pandemi där 65 miljoner människor skulle dö.

Man skriver i sitt manifest: “Event 201 simulates an outbreak of a novel zoonotic coronavirus transmitted from bats to pigs to people that eventually becomes efficiently transmissible from person to person, leading to a severe pandemic. The pathogen and the disease it causes are modeled largely on SARS, but it is more transmissible in the community setting by people with mild symptoms”. (Översättning: Event 201 simulerar utbrottet av ett nytt coronavirus som sprids från fladdermöss till grisar, vidare till människor, och som slutligen blir så pass överförbart att det smittar människor emellan att det leder till en allvarlig epidemi. Patogenerna och sjukdomen som den ger upphov till liknar SARS viruset men detta virus är mer smittsamt i samhället genom att människor bara får milda symtom”.

Utdrag ur Event 201 – Bill Gates simulering av Coronapandemin

Se hela manifestet: https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html

Den goda nyheten är att pandemin enligt Bill Gates beräkning “bara” ska pågå i 18 månader: “The scenario ends at the 18-month point, with 65 million deaths”. I dagsläget har pandemin pågått i snart 12 månader. Event 201 menar även “As the cases and deaths accumulate the economic and societal consequences become increasingly severe”. (Översatt: När fallen och dödsantalet stiger blir de sociala och ekonomiska konsekvenserna svårare och svårare.). Denna förutsägelse verkar i nuläget stämma, då stora delar av Europa (och världen) är nedstängda (inklusive England, Frankrike, Italien, Grekland, Spanien och Belgien).

Det ser dock i nuläget inte ut som om allt går enligt Bill Gates förutsägelse. Bara cirka 1,3 miljoner människor har hittills dött (siffran från WHO den 18 november 2020). Inom ramarna för det katastrofala scenario som It-mogulen förutspått (65 miljoner döda) har man även satt upp ett problem – viruset – men sedan presenteras även en lösning: vaccinet.

Enligt Event 201 så är anledningen till att pandemin börjar svalna att färre folk är mottagliga för viruset. De skriver i sin förutsägelse: “The pandemic will continue at some rate until there is an effective vaccine or until 80-90 % of the global population has been exposed. From that point on, it is likely to be an endemic childhood disease”. (Översatt: Pandemin kommer fortsätta fram tills dess att ett effektivt vaccin framtagits eller att 80- 90 % av världsbefolkningen exponerats för viruset. Efter det kommer corona troligtvis bli en endemisk barnsjukdom).

Vad som talar emot att Bill Gates simulering skulle visa sig verklighetstrogen är även det faktum att fler och fler ifrågasätter det kommande coronavaccinets effektivitet. Det är få faktorer som pekar mot att denna datajätte skulle kunna lyckas med sitt mål att få 80-90 % av världsbefolkningen vaccinerade inom ett års tid. Ett experiment på en hel värld med oanade följder för folkhälsan.

I Frankrike har man redan gjort undersökningar som visar att 43 % av fransmännen INTE ämnar vaccinera sig mot coronaviruset. Fransmännens skepsis mot vacciner ökade efter skandalen under svininfluensan. Samtidigt uppger många att de upplever att det finns alltför många intressekonflikter bakom dessa vacciner. Den stora merparten av de som inte vill vaccinera sig är dock mest oroade över vaccinernas biverkningar. (källa LeMonde)

I England hade premiärministern Boris Johnson först bestämt sig för att följa den svenska modellen – att låta viruset få sprida sig bland befolkningen för att på så vis åstakomma en flockimmunitet. Det var först efter det att media propagerade för de modellberäkningar gjorda av Neil Ferguson på Imperial College som man ändrade sin strategi. Beräkningarna – som grundade sig på Event 201 simuleringen – visade att 500 000 personer skulle dö i Storbritannien. Dessa siffror gjorde Boris Johnson och regeringen nervösa, och det var då man beslutade att sätta sin befolkning i karantän. Under samma period, i mars 2020, donerade Bill & Melinda Gates Foundation, närmare 80 miljoner dollar till Imperial College som låg bakom de felaktiga beräkningarna.

Den svenska smittskyddsexperten Johan Giesecke, fd forskningschef vid Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC), och rådgivare åt Världshälsoorganisationen (WHO), har kallat Neil Fergusons modell för “den mest inflytelserika beräkningen genom tiderna”. Han har också i ett tidigt skede menat på att “det sorgligt nog är en av de mest felaktiga beräkningar som gjorts”.  I mars 2020 erkände så modellens upphovsman Fergusson att modellen baserade sig på en “icke dokumenterad 13 år gammal datakod” vars användning skulle vara mot influensavirus, inte coronavirus.

Neil Fergusson tvingades lämna sin post som rådgivare för regeringens virusexpertis i maj 2020. Samma man hade förutspått att Sverige i maj 2020 skulle ha 40 000 döda i Covid-19 och 100 000 döda i juni eftersom man inte använde sig av karantän-modellen. Och i England där man förutspådde 500 000 döda har det i dagsläget bara dött 57 000 människor.

När vi nu – nästan ett år efter coronavirusets utbrott – sitter med delar av facit i handen, behöver vi ställa oss de svåra frågorna: Ska vi följa denna IT-ingenjörs uppmaning och vaccinera oss? Var Event 201 en oerhört intelligent välsimulerad plan med en oförståeligt pricksäker tajming, planerad av en slump? Eller var det i själva verket en Plandemi, dvs en pandemi planerad in i minsta detalj?

Av Anna Böhlmark

Läs mer genom att bli prenumerant på Almanova:

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html

https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/11/17/antivaccins-on-ne-peut-pas-balayer-les-sceptiques-en-les-reduisant-au-complotisme_6059990_823448.html

https://www.nationalreview.com/corner/professor-lockdown-modeler-resigns-in-disgrace/?fbclid=IwAR37Pfq8vcrxAilFe9I8sgOAfnkfSFGVkP7GUWuS_ttJRMHaJ-OTUQTch-0

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/03/28/neil-ferguson-scientist-convinced-boris-johnson-uk-coronavirus-lockdown-criticised/

1 KOMMENTAR

  1. Det var en plandemi! Se också referens 34 i artikeln Vitbok om Corona på denna hemsida. Börjar på sidan 18 och har överskriften LOCK STEP.

    Håll i , håll ut och knapra zink, selen, C och D-vitamin

LÄMNA ETT SVAR