Papegojsjuka upptäckt bland svenska politiker och hos myndigheter

Vintern 2019-2020 konstaterade Folkhälsomyndigheten: “Från oktober 2019 fram till 20 april 2020 har 45 sjukdomsfall av papegojsjuka rapporterats, främst från regionerna Västra Götaland (15 fall), Jämtland (8 fall) och Stockholm (7 fall). De flesta sjukdomsfallen rapporterades in under december och januari. Från februari och framåt har endast ett fåtal fall anmälts och säsongen för papegojsjuka bedöms därför vara över”. Se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/papegojsjuka-sverige-vintern-2019-2020/

Till detta kan vi, som grävande journalister, lägga till ytterligare ett tiotal fall i Stockholmstrakten där lika många höga politiker och epidemiologer på papegojaktigt vis upprepar dessa fraser intill leda: “Tvåla händerna, tvåla händerna, tvåla händerna, Nys i armvecket, Håll avstånd, Håll avstånd och är du över sjuttio Gå inte ut, gå inte ut”. Därmed är papegojans ordförråd uttömt och den orkar inte med de andra viktiga råden: Ta C-vitamin i högdos, Zink och vitamin D + Mera därtill.

Men vi ser också att i de länder där papegojor förekommer vilda, t.ex Filippinerna så har forskarna där slagit fast att de som har höga egna D-vitamin halter bara får en mild Corona medan de med låga halter kan råka riktigt illa ut. Här finns hela vetenskapliga rapporten: https://www.grassrootshealth.net/blog/first-data-published-covid-19-severity-vitamin-d-levels/?fbclid=IwAR0Dszk8yCrEydUB36Ka7i2aEPzsqyFFtxpuCNpc1qC3OgiahgLHG6iQzCg

Denna studien förklarar också varför mörkhyade svenska invånare har blivit hårdast drabbade. Det förklarar också varför epidemin drabbat nordliga solfattiga zoner hårdast. Den säger oss också varför vanliga influensor brukar ebba ut i maj-juni då solen står så högt att vi kan tillverka vårt eget D-vitamin, om nu inte man följer folkhälsomyndighetens råd att stanna inomhus och är över 70.

Tidigare har vi också påpekat att höga kolesterolhalter (se: https://almanova.eu/ostrogenet-raddar-kvinnor-fran-corona/) är ett bra skydd, men de svenska papegojorna inom läkarkåren förskriver faktiskt kolesterolsänkande statiner till mer än 700 000 medelålders/äldre.

Det verkar också som man börjar dribbla med statistiken. Fallen med Covid -1984 överdrivs enligt Svaradoktorns inlägg om Farrs lag. Man överdriver helt enkelt för att inpränta rädslan i oss.

Vore det inte en kamp på liv och död skulle vi kunna döpa om en stor del av våra experter till papeskojare!

Av Ingemar Ljungqvist