Covid – 1984

12
10010

Rubriken på denna artikel är vald med avsikt där siffrorna står för målet och där ordet står för medlet. Ett nytt coronavirus sprider sig över världen och orsakar en årlig  nästan normal influensa, men i dess kölvatten piskas upp en hysteri av vissa krafter. Vi ska två våra händer i sprit, hosta i armvecket, undvika mänskliga kontakter och är vi äldre ska vi självmant låsa in oss. Sedan ska vi avvakta i något år eller så och vänta på att frälsningen kommer med ett vaccin. Men samma välorganiserade rådgivare säger inte ord om att vi kan stärka vårt immunsystem med C och D- vitamin, zink, magnesium och selen. Inte heller, om vi ändå drabbas, så kan vi använda oss av ett fjärde mineral; silver i dess kolloidala form. Inte heller förbereder sjukhusen att sätta upp adekvat vård med C-vitamin i droppform. Jo sjukhusen i Kina gjorde det senare och delvis därför stannade den dödliga delen av epidemin av där.

Platta kurvan                                                                                                             Men i väst; nej. Tvärtom går vissa “experter” ut och förklarar att dessa råd är på gränsen till kvacksalveri. De vill istället “platta ut kurvan” fast deras dagliga rapporter plattar till sina medborgare. Och en del pratar om flockimmunitet. Statistik över antalet döda under mars 2020 visar att Sverige inte haft så få dödsfall de senaste fem åren som vi hade under 2020. Dessa siffror talar sitt tydliga språk. Coronahysterin blossas upp av en aktör med en bakomliggande agenda.

Statistiken över antalet döda i Sverige talar sitt tydliga språk. Mars 2020 hade färre döda än tidigare år.

Krisförstärkare                                                                                                     Huruvida de som deltar och förstärker hysterin; myndigheter, regering, etablerad media eller andra aktörer, vet vart detta leder är ett stort frågetecken. De flesta handlar utifrån den egna gruppens flockmentalitet, de har immunitet mot andra åsikter än de som uttalats av experterna. De kan handla helt utefter sin egen fastlåsta världsbild, men de av oss som söker sanningen hittar också mönster i denna kakafoni av skrämselbudskap..

WHO spär på krisen                                                                                                        De medicinska råden som repeteras intill leda är ju likadana i alla länder. De är utformade och distribuerade av en internationell centraliserad expertkommitté som är densamma som Världshälsoorganisationen, WHO. Högste chef för WHO är Tedros Adhanrom med rötter i Etiopien. Viktigare är att han blev handplockad till sin nuvarande position av de ännu mer inflytelserika cirklarna i Clinton Foundation.  Allra bäst beskrivet finns detta på www.activistpost.com/2020/04/henry-kissinger-bill-gates-call-for-mass-vaccination-global-governance.html.  Ännu mer avslöjande är de scenarier eller agendor som faktiskt finns tillgängliga. Ett mycket viktigt sådant aktstycke är utgivet 2012 av Rockefeller Foundation och heter “Scenario For the Future of Technology and International Development“. Det är en drygt 50 -sidig skrift som beskriver hur den globala eliten ska nå ytterligare inflytande och makt. På sidorna 18-21 avhandlas vilka lärdomar man kunde dra utifrån den SARS-epidemi som just hade avklingat. Bara överskriften: Lock Step (“marschera på led”) är betecknande vad man önskar vi ska göra. Under står det tydligare: “En värld med med ovanifrån kraftfullare kontroll av regeringar och med ett mer auktoritärt ledarskap, med ett begränsat nyskapande och ett ökande tillbakahållande av medborgarna.

De rättar in oss i leden                                                                                              Det är precis detta vi ser i dessa dagar och man ser också hur det framkastas olika förslag om tvångsvaccinering, inskränkande av publiceringsrätt för hälsoartiklar och inte minst hur man i olika länder förbjuder folksamlingar till ett mycket begränsat antal människor. De som är över 70 ska helt stanna hemma, helst ensamma. Den åldersgrupp som bär på ett helt livs erfarenhet. I ren handling motsvaras detta av en mycket aktiv utsättning av 5G master och utvidgade rättigheter för myndigheter att spåra mobiltelefonernas position.

Vilka är då dessa ondskan maktpersoner? De som vill införa 1984                         De som verkligen styr vet att dölja sin identitet. De verkar utan att synas. Det är de som sitter i toppen av maktpyramiden, utrustade med en enorm makt ifråga om pengar och andra maktmedel. Lars Bern har valt att utmåla dem som globalisterna. Det är en minsta gemensam nämnare som är mycket bra för det enar oss andra. De utgör bara en liten minoritet men har köpt sig inflytande och deras bästa verktyg att få folket att dansa efter deras pipa är rädslan. I detta perspektiv så är det lätt att attackera deras köpta – eller rättare – lurade medspelare. Men då åstadkommes bara att hederliga människor ställs mot gelikar. Vi söndrar våra egna potentiella medspelare.

Vi har motmedel                                                                                                          Vi andra då, vad har vi för motvapen? Jo, vi har enorma tillgångar som ondskans generaler saknar. Vi har sanningen, andligheten, moralen och kärleken till allt levande på vår sida. Vi skulle kunna med lätthet kunna avväpna Makten med dessa våra bästa egenskaper. Men då gäller det att vi parallellt att vi bidrar till ett allmänt uppvaknande – Det som dagligen sker eftersom de stora folkmassorna ser anomalierna i detta spel som utspelas dagligen i våra medier. Här kan alla bidra efter förmåga. Med varje försök så stärks också den egna inre kraften – och utgår den från godheten så kan det förhindra att mänskligheten stängs in i ett mardrömssamhälle. Globalisternas försök att dominera världen med att utnyttja rädslan hos oss ska vi återgälda. Det blir globalisterna som till slut måste två sina händer. Vi är inte mogna för ett 1984 ännu.

Av Ingemar Ljungqvist

Läs mer artiklar om Coronaviruset genom att prenumerera:

12 KOMMENTARER

 1. ÄR DU BEREDD ATT MÖTA CORONAPANDEMIN ?
  Efter att jag fick hjärtstopp för sju år sedan var det dags att börja studera och lägga om sin livsstil som kunde ge kraftfullare immunförsvar. Detta skulle stålsätta mig från nya angrepp av både virussjukdomar och kroniska sjukdomar.
  1 Jag kompletterade miljön (isoleringen från jordmagnetismen) med daglig PEMF terapi som ger mina celler högre spänning och pH. Detta hjälper att återställa de kroniskt inflammerade blodådrorna och kapillärerna och ger bättre blodflöde och förhindrar från försurade och kolhydratsinflammerade celler som leder till cancer, hjärtsjukdomar med mera.
  2.Att motionera kontinuerligt för att upprätthålla kroppens vighet och muskelmassans prestation. Med motion ökar även transporten av nödvändig syre och energi till alla kroppens funktioner. Att skaffa hund ger ett bra komplement i motionen.
  3.Att minimera matens innehåll på kolhydrater, gluten, laktos och antinutrienter. Jag undviker även GMO-föda samt all processad mat så mycket som möjligt. Inga onaturliga tillsatsämnen som färg-,konsistens-, koncerverings-, ämnen eller liknande kemiska tillsatser som min kropp inte är utvecklad för under den miljon åriga evolutionen. Vatten och luft bör också vara så rent.
  4 Med diverse ämnen som surkål, compocha, yoghurt försöker jag återställa tarmbakteriefloran. Stundvis söker jag även med några kosttillskott komplettera våra bristfälliga basvaror. Konsten att laga maten är också viktig för behållande av alla viktiga vitaminer och basämnen i maten.
  Jag var tvungen ändå åtgärda åkommor i hjärtat och pulsåderbråck med sjukvårdens hjälp. Dessa var ju effekter av mitt tidigare liv och svagheter i mina gener. Vid dessa nyligen inträffade operationerna upplevde jag med vilken lätthet dessa åtgärder kunde utföras med den hälsokraften jag besatt med. Knäartrosen lyckades jag bota själv med ovanstående livsföring.
  Med dessa insatser anser jag att mitt immunförsvar borde vara på en nivå som med lätthet skapar försvar mot Corona pandemin och andra även kommande kroniska sjukdomar som jag drabbas av under resten av mitt liv. Mina 76 år spelar ju mindre roll för vi förnyar ju våra celler hela livet och om vi saknar redan uppstådda svaghetsalster.
  Hur har ni förberett ER ?

 2. Från slutskrivet till publicering har artikeln legat i karantän i 48 timmar. Då händer mycket. Vi ska självklart ha stor respekt för Coronaviruset, då det är ett nytt virus som kan böra på överraskningar. Mycket färska rapporter finns här: https://www.news-medical.net/news/20200413/Novel-coronavirus-attacks-and-destroys-T-cells-just-like-HIV.aspx?fbclid=IwAR2XHUm6hcVGTDs0DrKJiA4j2ktNBvi4pV_gK3qvmup2IIa7Y9u0fpaMRwA

  och här https://nationalfile.com/faucis-niaid-funded-wuhan-lab-scientists-to-research-bat-coronavirus/

  Artikelförfattare ; Kwame Ingemar Ljungqvist, som under åren 1989 -1999 specialstuderade en verklig pandemi HIV/Aids. De studierna ledde till en bok Aids-Tabu (1992). En vetenskaplig uppsats inklusive boken godkänd på Göteborgs Universitet 1994, med hälsningsorden. -“Marknadsföringen får du sköta själv” och som avslutades med en doktorering ; Doctor of Science i Colombo, Sri Lanka 1999. Eftersom idag den verkliga kunskapen är satt på undantag i Covids- 1984 efterdyningar, så får man fortfarande föra ut dessa synpunkter själv. Etablerade massmedia förhindrar aktivt en diskussion.

 3. Det viktiga med artikeln är att den väcker frågor och stimulerar till eftertanke. Oavsett om pandemin från början är en laboratorieprodukt eller en “naturkatastrof” är det uppenbart att etablissemanget tjänar på den. Precis som det påpekas i artikeln har det kunnat stärka kontrollen över befolkningens rörelser, beteenden och själva tankeverksamhet. Avvikande och oppositionella idéer (om naturläkemedel) och manifestationer (återförstatliga apoteken) kan hindras ännu effektivare än förut. Demonstrationer och möten är ju förbjudna. Läkemedelsindustrin blir säkert en av vinnarna. Ytterst få röster har kunnat höras vilka ifrågasatt nyliberalismen, privatiseringarna och individualismen-egoismens kultur, trots att meningsfulla och effektiva åtgärder för att bromsa pandemin och minska dess skadliga effekter hindras precis av de institutionerna. Vi behöver ytterligare kunskap på dessa områden. Kunskapen måste spridas. Därefter kan vi hoppas på en folklig resning.

  • Det du tar upp är jätteviktiga tillägg, exempelvis så är det nog inga överord att säga att NPM (New Public Management) intåg inom vård och omsorg gjort att Sverige hamnat i absoluta värstingklassen när det gäller dödligheten inom densamma. Att återpprätta en demokratisk kontroll -istf – kommersiell diktatur över hela hälsoområdet är ett arbete som måste börja nu. Den som tar initiativet har ett försprång.

 4. Jag vill lägga till ett ytterligare viktigt perspektiv på Corona krisen. Det finns väldigt dåligt med vetenskapliga belägg och underlag för själva virus hypotesen. Dvs att virus är sjukdomsframkallande och smittsamt. Vill påminna om att PCR testets skapare Kary Mullis ifrågasatte HIV viruset som orsak till AIDS. Han upptäckte nämligen när han skulle skriva ett vetenskapligt arbete (paper) om HIV/AIDS att han behövde en refererens till påståendet om att HIV orsakar AIDS. Han kunde inte hitta ett enda vetenskapligt arbete som styrkte detta påstående. Han frågade kollegor, han frågade tom Luc Montagnier men ingen kunde visa på detta vetenskapliga arbete som kunde bevisa det påståendet. https://www.youtube.com/watch?v=IifgAvXU3ts
  Vad jag vet har ingen isolerat ett sjukdomsframkallande virus från en sjuk individ för att sedan överföra det till en frisk individ som sedan fått samma symtom/sjukdom. Om virushypotesen inte stämmer vilar hela virus-epidemi/pandemi, infektionsspridning och vaccin på falsk grund. Alla åtgärder som vidtas nu mot smittspridning är helt onödiga och omotiverade. Kolla upp boken Virus Mania av C Köhnlein och T Engelbrecht samt sidan questioningcovid.com för mer information. Vi behöver bli fler som kräver bevis för denna spridda men kanske felaktiga hypotes.

  • @Agneta, När det gäller HIV så var Duesbergs utspel förvirrande (backat av t.ex Mullis). Men jag träffade faktiskt Peter D i Amsterdam 1994. Hans uppträdande där var förvirrande. och jag tro det var just hans agenda. Att skapa förvirring, speciellt hos allmänheten som saknar specialkunskaper inom mikrobiologi. Dvs Han företrädde plan B för den djupa staten. Speciellt när jag till slut frågade honom om han inte heller trodde på att färets Visna-virus orsakar sjukdom hos får så nekade han till det. Då tänkte jag : Aha det är fårens promiskuösa beteende parat med rekreationsdroger som gör dem sjuka. Har alltså beslutat mig för att inte offra mer tid på Duesberg. Detta är ett undantag för dig Agneta, eftersom du söker sanningen(läser det mellan dina rader)
   Det finns en längre artikel (centralt kapitel ur Aids Tabu på denna hemsida: : Corona versus Aids

   Sanningssökarhälsningar från Ingemar Ljungqvist

 5. Tack för tipset Ingemar det stämmer bra att jag söker sanningen. Det är verkligen inte lätt att avgöra vad som är sant när det gäller de här frågorna. Har också stött på information som tyder på att det som ger sjukdomen AIDS kommer från mänsklig hand. Såg bla en dokumentär om Hammarskjöld (SVT) där en person som sa sig arbeta för MI5(el 6) berättade att han deltagit i ett vaccinprojekt i Syd Afrika där man gett vaccinationer gratis till fattiga svarta som innehöll ngt sjukdomsframkallande i depopulations syfte. Men jag har också stött på information som gör att jag ifrågasätter virushypotesen som den ser ut idag. Vårt mikrobiom och vår miljö är full av mikrober som mest verkar i symbios med oss. I boken Spanska sjukan av Gina Kolata omnämns ett par försök att påvisa att den epidemin orsakades av ett smittsamt virus men man lyckades inte göra en enda av de friska försökspersonerna sjuka. Står om det här: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1951634/?page=7 Finns de som påstår sig hittat bevis för att spanska sjukan också skulle startat med vaccinationer av amerikanske soldater.

  Om nu virus är sjukdomsframkallande och smittsamma så är det också något hos individen som avgör om man blir sjuk eftersom inte alla blir det. Hur man sen klarar av sjukdomen är också beroende av näringsstatus dvs hur stark man är.
  Eligt German New Medicine’s av Dr Hamer sätt att se det behövs ingen yttre agent för att skapa sjukdom de symtom vi har (och jag tror det stämmer) utförs av våra egna celler av det vi kallar immunförsvaret. Igångsatt av en emotionell/mental sk conflict shock. GNM är mycket systematiskt och väl beskrivet system förklarat av Dr Hamer. Det är logiskt och stämmer med det man kan observera. Dock är det kanske inte alltid lätt att nå resultat tror det kan vara ganska invecklat att analysera individernas problem på rätt sätt. Men metoden verkar så i överensstämmelse med naturen och sund. Han pratar om meningsfulla biologiska reaktioner istället för att använda krigsterminologi och tro att organismen (kroppen) skulle kunna jobba mot sig själv eller göra fel.Enligt GNM är virusens funktion att samspela med våra egna celler som ett slags hjälpare. Se här om ni inte stött på det: http://www.newmedicine.ca/ eller https://learninggnm.com/home.html

  Smittspridningshypotesen är lite ologisk tycker jag man måste ofta revidera hur det ska ha smittat för att det ska stämma med verkligheten. Som nu med corona att asymtomatiska smittar och att inkubationstiden blir längre och längre att virus kan klara sig utanför värden länge. Virus är inte en levande organism för de existerar ju bara i levande celler så hur kan de ens hoppa från individ till individ? Är det inte mer logiskt att tänka att de helt enkelt produceras av organismers celler? Glad för fler kloka tankar kring detta!

 6. I AlmaNova tidningen 2017 – 4-5 skrev jag en artikel som hette Virus på gott och ont. Den tar upp en del som du efterlyser . I tidningen skriver vi längre mer analyserande artiklar. MVH Ingemar Ljungqvist

LÄMNA ETT SVAR