Rubriken på denna artikel är vald med avsikt där siffrorna står för målet och där ordet står för medlet. Ett nytt coronavirus sprider sig över världen och orsakar en årlig  nästan normal influensa, men i dess kölvatten piskas upp en hysteri av vissa krafter. Vi ska två våra händer i sprit, hosta i armvecket, undvika mänskliga kontakter och är vi äldre ska vi självmant låsa in oss. Sedan ska vi avvakta i något år eller så och vänta på att frälsningen kommer med ett vaccin. Men samma välorganiserade rådgivare säger inte ord om att vi kan stärka vårt immunsystem med C och D- vitamin, zink, magnesium och selen. Inte heller, om vi ändå drabbas, så kan vi använda oss av ett fjärde mineral; silver i dess kolloidala form. Inte heller förbereder sjukhusen att sätta upp adekvat vård med C-vitamin i droppform. Jo sjukhusen i Kina gjorde det senare och delvis därför stannade den dödliga delen av epidemin av där.

Platta kurvan                                                                                                             Men i väst; nej. Tvärtom går vissa “experter” ut och förklarar att dessa råd är på gränsen till kvacksalveri. De vill istället “platta ut kurvan” fast deras dagliga rapporter plattar till sina medborgare. Och en del pratar om flockimmunitet. Statistik över antalet döda under mars 2020 visar att Sverige inte haft så få dödsfall de senaste fem åren som vi hade under 2020. Dessa siffror talar sitt tydliga språk. Coronahysterin blossas upp av en aktör med en bakomliggande agenda.

Statistiken över antalet döda i Sverige talar sitt tydliga språk. Mars 2020 hade färre döda än tidigare år.

Krisförstärkare                                                                                                     Huruvida de som deltar och förstärker hysterin; myndigheter, regering, etablerad media eller andra aktörer, vet vart detta leder är ett stort frågetecken. De flesta handlar utifrån den egna gruppens flockmentalitet, de har immunitet mot andra åsikter än de som uttalats av experterna. De kan handla helt utefter sin egen fastlåsta världsbild, men de av oss som söker sanningen hittar också mönster i denna kakafoni av skrämselbudskap..

WHO spär på krisen                                                                                                        De medicinska råden som repeteras intill leda är ju likadana i alla länder. De är utformade och distribuerade av en internationell centraliserad expertkommitté som är densamma som Världshälsoorganisationen, WHO. Högste chef för WHO är Tedros Adhanrom med rötter i Etiopien. Viktigare är att han blev handplockad till sin nuvarande position av de ännu mer inflytelserika cirklarna i Clinton Foundation.  Allra bäst beskrivet finns detta på www.activistpost.com/2020/04/henry-kissinger-bill-gates-call-for-mass-vaccination-global-governance.html.  Ännu mer avslöjande är de scenarier eller agendor som faktiskt finns tillgängliga. Ett mycket viktigt sådant aktstycke är utgivet 2012 av Rockefeller Foundation och heter “Scenario For the Future of Technology and International Development“. Det är en drygt 50 -sidig skrift som beskriver hur den globala eliten ska nå ytterligare inflytande och makt. På sidorna 18-21 avhandlas vilka lärdomar man kunde dra utifrån den SARS-epidemi som just hade avklingat. Bara överskriften: Lock Step (“marschera på led”) är betecknande vad man önskar vi ska göra. Under står det tydligare: “En värld med med ovanifrån kraftfullare kontroll av regeringar och med ett mer auktoritärt ledarskap, med ett begränsat nyskapande och ett ökande tillbakahållande av medborgarna.

De rättar in oss i leden                                                                                              Det är precis detta vi ser i dessa dagar och man ser också hur det framkastas olika förslag om tvångsvaccinering, inskränkande av publiceringsrätt för hälsoartiklar och inte minst hur man i olika länder förbjuder folksamlingar till ett mycket begränsat antal människor. De som är över 70 ska helt stanna hemma, helst ensamma. Den åldersgrupp som bär på ett helt livs erfarenhet. I ren handling motsvaras detta av en mycket aktiv utsättning av 5G master och utvidgade rättigheter för myndigheter att spåra mobiltelefonernas position.

Vilka är då dessa ondskan maktpersoner? De som vill införa 1984                         De som verkligen styr vet att dölja sin identitet. De verkar utan att synas. Det är de som sitter i toppen av maktpyramiden, utrustade med en enorm makt ifråga om pengar och andra maktmedel. Lars Bern har valt att utmåla dem som globalisterna. Det är en minsta gemensam nämnare som är mycket bra för det enar oss andra. De utgör bara en liten minoritet men har köpt sig inflytande och deras bästa verktyg att få folket att dansa efter deras pipa är rädslan. I detta perspektiv så är det lätt att attackera deras köpta – eller rättare – lurade medspelare. Men då åstadkommes bara att hederliga människor ställs mot gelikar. Vi söndrar våra egna potentiella medspelare.

Vi har motmedel                                                                                                          Vi andra då, vad har vi för motvapen? Jo, vi har enorma tillgångar som ondskans generaler saknar. Vi har sanningen, andligheten, moralen och kärleken till allt levande på vår sida. Vi skulle kunna med lätthet kunna avväpna Makten med dessa våra bästa egenskaper. Men då gäller det att vi parallellt att vi bidrar till ett allmänt uppvaknande – Det som dagligen sker eftersom de stora folkmassorna ser anomalierna i detta spel som utspelas dagligen i våra medier. Här kan alla bidra efter förmåga. Med varje försök så stärks också den egna inre kraften – och utgår den från godheten så kan det förhindra att mänskligheten stängs in i ett mardrömssamhälle. Globalisternas försök att dominera världen med att utnyttja rädslan hos oss ska vi återgälda. Det blir globalisterna som till slut måste två sina händer. Vi är inte mogna för ett 1984 ännu.

Av Ingemar Ljungqvist

Läs mer artiklar om Coronaviruset genom att prenumerera: