Ökning av självmord – effekten av nerstängningar

3
3047

Är det rätt att stänga inne friska människor med gott immunförsvar? Vad händer med friska människor när de får sitta instängda under en längre period, likt djuren på ett zoo? Studier visar på att brist på frisk luft, motion, mänsklig kontakt och brist på D-vitamin är skadligt för vårt immunförsvar. Kan det därmed vara så att det blir motsatt effekt av en sådan åtgärd som nerstängning? Att agera i tro att man skyddar folkhälsan, medan man i själva verket förvärrar den?

Ja, ska man tro en studie som publicerats vid Harvard universitet så är de länder som tillämpar nerstängningar, ute på en farlig väg. Man uppskattar i studien att uppemot 1 miljon människor till och med kan dö – inte till följd av Covid-19 utan till följd av nerstängningarna.

Det är akademiker från Duke, Harvard och John Hopkins universitet som har kommit fram till den slutsatsen i studien ”The Long-term Impact of the Covid-19 Unemployment Shock in life expectancy and Mortality rates”. I rapporten kommer man fram till att mellan 0,89 till 1,37 miljoner människor kommer dö inom 15-20 år på grund av nedstängningarna. Och det bara i USA.

Studien ”The Long-term Impact of the Covid-19 Unemployment Shock in life expectancy and Mortality rates” grundar sig på 67 års insamlande av fakta som rör arbetslöshet, förväntad livslängd, och dödstal från The bureau of Labor Statistics, USA:s motsvarighet till Statistiska centralbyrån.

Studien menar därmed att dödsfallen orsakade av ekonomisk och social nedgång långt kommer överstiga dem som kommer dö av Covid-19. Författarna bakom studien noterade även ”baserad på fakta, så är det troligt att den begränsade tillgången till sjukvård, det tillfälliga uppehållet i förebyggande sjukåtgärder, den enorma nedgången i sjukvårdförsäkringar hos anställda, och befolkningens oro över att söka sjukvård på grund av rädslan för att smittas av Covid-19, kommer påverka antalet dödsfall och förväntad livslängd negativt”.

Efter att studien publicerats gick tusentalsforskare samman i ett upprop som fick namnet The Great Barrington Declaration. Två svenska professorer som undertecknat det håller med om att nedstängningarna leder till större skada än nytta. Peter Nilsson, svensk professor i internmedicin och epidemiolog vid Lunds Universitet: ”Det är viktigt att förstå att antalet döda i Covid-19 kommer bli lägre än det antal människor som kommer dö till följd av nedstängningarna”.

Martin Kulldorff, professor vid Harvard Medical School, biostatistiker och epidemiolog som var en av initiativtagarna till uppropet säger: ”Det blev ett stort genomslag, större än vad vi hade förhoppningar om. Det visade att det fanns många som tyckte som vi men inte vågade säga det högt”. Han tillägger:

Poängen är att man måste ha mer åtgärder för de som är äldre som behöver skyddas, medan det inte finns någon orsak att ha mer restriktiva åtgärder för de yngre. För dem är de negativa biverkningarna av lockdowns så allvarliga att de drabbas mer av det än den minimala risk de har av covid-19”.

I Sverige har uppropet fått förhållandevis lite uppmärksamhet. Endast ett tiotal svenska forskare finns bland de som undertecknat. En annan av dem är Jonas Ludvigsson, barnläkare och forskare som hotades efter att ha publicerat en studie om att barn och lärare i grundskolan löper liten risk att bli svårt sjuka av viruset.

Flera forskare menar på att det höga antal döda av Covid-19 inte alls kan kopplas till den svenska regeringens tidigare strategi. Att så många, framförallt de på ålderdomshemmen dog, förklarar professor Ludvigsson med att: ”den höga dödligheten i Sverige kan förklaras med föregående års lindriga influensasäsong”.

Även den tyske ekonomiministern håller med. Gerd Muller varnade tidigt för att nerstängningarna kan leda till en av de värsta hungersnödskatastroferna i historien: ”På grund av brist på mat och sjukvård räknar vi med att 400 000 fler kommer dö av AIDS och 500 000 fler i tuberkulos. De europeiska länderna satsar miljarder på sina egna befolkningar men ingenting görs för att hjälpa de fattiga i Afrika. Det kommer naturligtvis bli konsekvenser av det”.

Svenska politiker verkar däremot blunda för studien när de fortsätter att beivra nerstängningar. Folkhälsomyndigheten har däremot tagit del av en annan studie, och chefen för myndigheten, Johan Carlson, försökte till och med uppmärksamma politikerna: ”Det finns en stor fin studie där Sverige och Sydkorea jämförs med en rad andra europeiska länder som visar att man inte har lyckats med lockdowns”, säger han.

I en global studie på över 10 000 kvinnor, upplevde 27 % av kvinnorna ökade svårigheter med sin mentala hälsa under pandemin (10 % av män). Värst drabbade av mental ohälsa under pandemin är länderna i Östasien.

I Japan, där man delvis stängde ner landet under våren 2020, har effekten redan visat sig. I oktober 2020 hade man en rekordhög ökning av självmord, speciellt bland kvinnor (83 % högre än i oktober 2019). Miljontals kvinnor blev av med jobbet (främst i hotell och restaurangbranschen) och fick en otrygg ekonomisk situation. Många mammor fick även dubbla arbeten – dels skulle de sköta sina vanliga jobb, dels ta hand om barnen som på grund av skolans nerstängningar stannade hemma. Även barnen upplevde ökad stress – enligt en enkät led hela 70 % av barnen av stress – på grund av att man tvingades uppehålla sig långa perioder på en liten yta, och inte fick träffa sina vänner osv.

Under oktober månad dog hela 2153 människor i japan på grund av självmord. Den siffran är bara något lägre än antalet döda i Covid-19 – sett över hela 2020! Enbart 3414 människor dog av Covid-19 under 2020 i Japan.

Professor Michiko Ueda vid Waseda University i Tokyo tycker att dessa siffror är oroande och anser att de kan förvärras vid en eventuell tredje våg.
”Vi hade inte ens en riktig nedstängning av landet, och jämfört med andra länder var påverkan av Covid-19 minimal. Det pekar mot att andra länder – som haft en större omfattning av nerstängningar – kommer se en högre ökning av självmordsfall i framtiden”.

Av Anna Böhlmark

Läs fler artiklar av denna kaliber genom att prenumerera på AlmaNova:

Fakta. The Great Barrington Declaration: Uppropet lanserades den fjärde oktober 2020. Uppropets initiativtagare vill uppnå flockimmunitet genom att ”låta dem som har minimal risk för dödsfall att leva sina liv normalt” och samtidigt skydda riskgrupper med mer långtgående åtgärder. Kritiker anser att om viruset sprids brett i samhället kommer det leda till ökad sjuklighet och dödlighet, överbelastad sjukvård och att även de som skulle skyddas smittas. När artikeln skrivs har uppropet samlat över 13.000 underskrifter från forskare inom medicin och hälsa, och ytterligare 40.000 från sjukvårdspersonal.

https://edition.cnn.com/2020/11/28/asia/japan-suicide-women-covid-dst-intl-hnk/index.html?fbclid=IwAR0M43d3h-uOHvZzsic9rMideuC0wGQvxxYZMk6ghy5mgzYYlgYOVu8gmhM

https://summit.news/2020/09/25/german-minister-lockdown-will-kill-more-than-covid-19-does/

https://abc7news.com/japan-suicides-suicide-rates-covid-women/8359064/?fbclid=IwAR2h2sa4Ja6Mc3KpfQV21mIQZRo-TdsEFoYmw44LruRqQvTBQTlPNwf7CdM

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31648-2/fulltext#%20 

https://summit.news/2020/05/12/leaked-study-from-inside-german-government-warns-lockdown-will-kill-more-people-than-coronavirus/ 

https://summit.news/2020/05/11/thousands-of-people-are-dying-at-home-due-to-the-lockdown/

https://www.dn.se/sverige/svensk-bakom-forskarupprop-mot-nedstangningar/

3 KOMMENTARER

 1. Intressant att läsa om Great Barrington Declaration, men vad är poängen med att länka till det ljugande fulmediet DN och betalvägg? Vill ni att folk ska betala för de där bombliberalernas lögner, vilseledning och bedrägeri?

  • Hej Martin, tack för din åsikt. Vi tar in information från olika källor, för att väga för och emot. Vi tycker att man bör ha ett öppet sinne. Om mainstream media gjorde som oss skulle vi ha en mer objektiv journalistik. Objektivitet handlar ju om att väga in olika sidor, och förmedla olika röster. Mvh /red.

   • … I övrigt är väl en rimlig liknelse här om du skulle äta en rutten fisk för att vara artig mot servitören, eller om du skulle klaga högljutt och kasta bort den?

    Att ha ett öppet sinne är INTE att skicka folk rakt i famnen på den restaurang som serverar rutten fisk konstant.

    Visst är det objektivt att väga in olika sidor, men när en av sidorna ljuger, vilseleder och bedrar fullt medvetet och konstant så är det inte rimligt att ta deras version av verkligheten på allvar, snarare är det rimligt att ifrågasätta de som ständigt förvillar, om man vill vara “objektiv”.

    Fokusera hellre på vanliga människor som säger den evidenta sanningen! Intervjua dem! Mycket mer intressant. läkaren Nils Littorin är ex. ett hett tips. Förresten kan jag intervjua dig om du vill det och lägga upp dig på Archive.org Kontakta mig via Protonmail och/eller bloggen i så fall!

LÄMNA ETT SVAR