Den ryske forskaren Konstantin Korotkov förklarar om hur alla levande varelser utger ljus – eletromagnetiskt ljus – och hur man nu vetenskapligt kan bevisa detta!                    Som internationellt välkänd forskare har han med sitt universitetsteam utvecklat en teknologi som gör det möjligt att mäta vårt ljus med hjälp av energin som kommer från våra fingrar.

– Detta system är väldigt användbart för läkare och doktorer som kan avläsa i våra energifält långt innan symptom på sjukdomar uppstår, och på så vis förebygga dessa, säger Korotkov.

Korotkov var dock inte först med att upptäcka detta. Lichtenberg, Kirlian och Tesla är några av pionjärerna. I AlmaNova nr 1-2017 skriver vi mer utförligt om biofotoner och om elektromagnetiskt ljus.